• 2013-03-01

Zapomniane baśni – bracia Grimm w Teatrze Dramatycznym

4 marca o godz. 19.00 w Teatrze Dramatycznym w Warszawie odbędzie się spotkanie z cyklu Zapomniane w baśni.  Katarzyna Żak przeczyta Roszpunkę braci Grimm, potem odbędzie się rozmowa, w której wezmą udział prof. Paweł Dybel i dr Cezary Żechowski.

Katarzyna Żak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Katarzyna Żak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cykl spotkań Zapomniane w baśni poświęcony jest analizie bajek, baśni, legend, przekazów ustnych, przypowieści i klechd. Część z nich ma dobrze znaną literacką formułę (np. bajki Andersena, Perraulta, czy braci Grimm), inne zostały spisane przez etnologów i antropologów.  Cykl spotkań oparty jest na założeniu, że baśnie biorą swój początek w dawnych, zapomnianych na ogół  wierzeniach i mitach, a z drugiej strony opisują istotne doświadczenie człowieka, wyzwania i trudności jakie napotyka on w swoim rozwoju. To odwołanie się do przeszłości indywidualnej i zbiorowej, do początku, zapominania i przypominania, do dzieciństwa pełnego idealizacji, heroicznych fantazji, realnych i wyimaginowanych lęków,  powoduje, że baśń staje się cennym depozytem wiedzy niezależnie od wieku osoby zgłębiającej jej treść.

Paweł Dybel jest profesorem filozofii, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz n Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest specjalistą z zakresu psychoanalizy i hermeneutyki, fenomenologii i poststrukturalizmu.

Cezary Żechowski jest doktorem nauk medycznych, psychiatra i psychoanalityk. Zajmuje się psychiatrią antropologiczną, teorią więzi i neuropsychologią.

Zapomniane baśni
Teatr Dramatyczny w Warszawie
4 marca 2013 r., godz. 19.00

Dodaj komentarz