• 2013-02-28

Lęk, strach, obrzydzenie i groza z prof. Czaplińskim

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie zaprasza na nowy cykl otwartych seminariów literaturoznawczych prowadzonych przez prof. Przemysława Czaplińskiego (Zakład Antropologii Literatury, UAM), których tematem w tym sezonie będzie Lęk, strach, obrzydzenie. Groza w literaturze nowoczesnej.

W ramach cyklu, który potrwa do czerwca 2013 roku, odbędzie się pięć spotkań seminaryjnych. Na pierwsze z nich, poświęcone wybranym opowiadaniom Edgara Allana Poego oraz Siostrze Małgorzaty Saramonowicz, organizatorzy zapraszają już 7 marca.

Przemysław Czapliński  uznawany jest za jednego z najwybitniejszych i najbardziej aktywnych współczesnych krytyków literackich. Profesor literatury współczesnej, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor lub współautor kilkunastu książek krytycznoliterackich, m.in.: Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976 – 1996 (Kraków 1997), Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji (wraz z Piotrem Śliwińskim, Kraków 1999), Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości (Kraków 2007), Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje (Warszawa 2009), Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu (Kraków 2011). Laureat wielu nagród, m.in. Fundacji im. Kościelskich, Nagrody im. Kazimierza Wyki. Członek jury m.in. Nagrody Literackiej Nike oraz Paszportów Polityki.

Lęk, strach, obrzydzenie. Groza w literaturze nowoczesnej – seminaria literaturoznawcze prof. Przemysława Czaplińskiego
Od 7 marca do czerwca 2013 roku
Staromiejski Dom Kultury
Warszawa

Dodaj komentarz