• 2013-02-25

22Architekci wykonają Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji

Biuro 22Architekci zdobyło I nagrodę w konkursie na projekt Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji w Kołobrzegu.

Proj. 22Architekci, Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji w Kołobrzegu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Proj. 22Architekci, Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji w Kołobrzegu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Obszar przeznaczony do szczegółowego opracowania, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie historycznego Placu Ratuszowego, stanowi jedną z ważniejszych przestrzeni w historycznym centrum Kołobrzegu. Zagospodarowany dzisiaj jako Skwer Miast Partnerskich, nie wyznacza wyraźnej pierzei placu, która zamykałaby to wnętrze urbanistyczne. W przekonaniu autorów pracy, należy dążyć do odtworzenia zabudowy w obszarze kwartału, tworząc jednocześnie nową, atrakcyjną, dostępną z sąsiadujących ulic, przestrzeń w jego wnętrzu.

Ze względu na dzisiejszy brak akceptacji społecznej dla zabudowy kwartału, założeniem projektowym było, aby rozbudowa budynku urzędu, jak i samo zagospodarowanie skweru Miast Partnerskich umożliwiało w przyszłości wprowadzenie nowej zabudowy (zgodnie z układem zaproponowanym w I. etapie konkursu) bez konieczności ingerencji w wykonane już elementy. Kolejnym czynnikiem była refleksja na temat samego zagospodarowania skweru. Dzisiaj to obszar zagospodarowany zielenią, przecięty dwoma ukośnymi alejkami z centralnie ulokowanym placykiem gdzie chętnie przesiadują mieszkańcy. Skwer ten poza nazwą nawiązującą do miast partnerskich i dziewięcioma masztami flagowymi nie różni się znacznie od innych skwerów w Kołobrzegu. Stąd zrodziła się idea aby zagospodarowanie skweru odzwierciedlało ideę partnerstwa miast przy równoczesnej ich różnorodności i odmienności kulturowej.

Realizacją tego pomysłu stało się zagospodarowanie skweru w formie przestrzennej mozaiki wykonanej z różnego rodzaju niskiej zieleni oraz różnorodnych nawierzchni. Punktem wyjściowym dla obrysu pól mozaiki stał się podział historycznych działek, który przedłużając swoje linie rozprzestrzenia się do wnętrza kwartału. Każde z pól posiada odmienną fakturę czy rodzaj nasadzeń.

Nowoprojektowany obiekt zdecydowano się usytuować prostopadle do istniejącego budynku Urzędu Miasta, tworząc nowy front ze strefą wejściową od strony pierzei Placu Ratuszowego, w szerokości historycznej parceli. Dzięki takiemu rozwiązaniu obiekt stanie się nową pierzeją Skweru Miast Partnerskich, będąc jednocześnie doskonale widocznym od strony Ratusza i przesłaniając mniej atrakcyjną, boczną ścianę istniejącego budynku Urzędu.

Bryła budynku ma prostopadłościenną formę, której linia dachu w miejscu połączenia z istniejącym budynkiem Urzędu zostaje przełamana, tworząc charakterystyczny szczyt, dostosowujący się tym samym do sąsiedztwa i przyszłej zabudowy. Elewacje obiektu mają trójwymiarowy, ortogonalny, zrytmizowany charakter o przeważającej liczbie wertykalnych elementów, nawiązując tym samym do gotyckiego sąsiedztwa. Głębokość elewacji zależna jest od kierunku świata, chroniąc w ten sposób pomieszczenia biurowe przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych i nadając bryle plastycznego światłocienia. Zakłada się, że istniejący budynek Urzędu, poddany termomodernizacji, zyska jasnoszarą kolorystykę. Cokołowi oraz gzymsom międzykondygnacyjnym przywrócony zostanie pierwotny, ciemnoszary kolor. Detal obramienia okiennego jak i gzyms koronujący będzie miał kolor biały, nadający budynkowi lekkości, zgodnie z kolorystyką z lat trzydziestych.

Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji w Kołobrzegu
Projekt konkursowy, I nagroda
22Architekci: Wojciech Conder, Aleksander Drzewiecki, Maciej Kowalczyk, Michał Tatjewski
Współpraca: Agnieszka Lewandowska, Rafał Kłos, Aleksandra Franz, Jakub Kołakowski
Konkurs: 2012 r.
Projekt: 2013 r.
Realizacja: 2014-2015 r.

Dodaj komentarz