• 2013-02-22

Marek Czarnecki – Nasz bezpieczny świat w obiektywie

Od 23 lutego w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu będzie można oglądać wystawę fotografii Marka Czarneckiego pt. Nasz bezpieczny świat.

Fot. Marek Czarnecki, „Nasz bezpieczny świat” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Marek Czarnecki, „Nasz bezpieczny świat” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nasz bezpieczny świat jest autorskim projektem artysty fotografika Marka Czarneckiego. To wypowiedź językiem sztuki, wykorzystująca słowo i obraz do dialogu prowadzonego ze społeczeństwem. Artysta na swój plan zdjęciowy zaprosił ponad stu statystów w przedziale wiekowym od kilku do kilkudziesięciu lat. Pomocą przy projekcie służy Toruńska Agenda Kulturalna. Z planu zdjęciowego jest stworzony reportaż, zrealizowany film oraz strona internetowa.

Stworzona przez artystę wystawa ma skłonić widza do przemyśleń nad bezrefleksyjnym przyjmowaniem narzuconych odgórnie ograniczeń, rygorystycznej kontroli – stosowanej w imię dobra jednostki, bezpieczeństwa, dobra wspólnego. Ma dać impuls do stawiania pytań o granice naszych praw, swobód, wolności osobistej – aby zabezpieczyć nam wolność życia w naszym systemie kulturowym i społecznym, by się dowiedzieć, na ile świadomie popadamy w niewolę mającą na celu zachowanie naszej wolności. Treść manifestu artystycznego autorstwa twórcy projektu, zaprezentowana poniżej, jest nierozerwalną częścią wystawy Nasz bezpieczny świat. (…)

Jakie są granice ograniczania naszych praw i swobód, a także wolności osobistej w celu zabezpieczenia nam wolności życia w naszym systemie kulturowym i społecznym? Czy nie jest tak, że chcąc zachować nasz wolny Świat, świadomie popadamy w niewolę mającą na celu zachowanie naszej wolności? Czy zgadzając się na ograniczanie naszej swobody działania i myślenia i poddając się wszelkiej kontroli i nadzorowi, nie wpadamy w pułapkę tego, że szczytem wolności jednostki będzie jej całkowite ubezwłasnowolnienie?

Autor projektu nie ma na celu udzielać szczegółowej odpowiedzi na pytanie, czy jest to słuszne i czy ma to sens z punktu widzenia struktur społecznych i cywilizacyjnych. Jako Artysta mam natomiast prawo wypowiadać się językiem sztuki, wykorzystując słowo i obraz do dialogu prowadzonego ze społeczeństwem, by zwrócić uwagę na absurdalność tej sytuacji – pozbawianie się wolności i swobód dla ich zachowania.

Jadwiga Czarnecka

Kurator i aranżacja plastyczna: Jadwiga Czarnecka
Koordynator projektu TAK: Tomasz Kowalski
Kurator MOT: Sumita Mira Sangar

Marek Czarnecki, Nasz bezpieczny świat
Wystawę można oglądać od 23 lutego 2013 roku
Wystawa potrwa do 21 kwietnia 2013 roku
Ratusz Staromiejski, Galeria Wystaw Czasowych
Toruń

Dodaj komentarz