• 2013-02-21

Świętokrzyski Sztetl w dawnej synagodze w Chmielniku

Prace budowlane nad przekształceniem XVIII-wiecznej synagogi w interaktywne muzeum w Chmielniku dobiegają końca. Za projekt odpowiada pracownia Nizio Design International. 15 czerwca odbędzie się uroczyste otwarcie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Świętokrzyski Sztetl.

„Świętokrzyski Sztetl”, Chmielnik, wizualizacja (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Świętokrzyski Sztetl”, Chmielnik, wizualizacja (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wizyta w muzeum – dzięki multimedialnym mapom, ekranom dotykowym, szybom holograficznym, ukrytym głośnikom stanie się – wędrówką przez historię, od momentu pojawienia się Żydów w Chmielniku. Zwiedzający będą mogli poznać około stu miejscowości dawnego województwa kieleckiego, zamieszkałych przez Żydów. Dzięki zastosowaniu nowych technologii odwiedzający odniesie wrażenie, że znalazł się wśród handlujących na gwarnym chmielnickim rynku, w żydowskiej szkole czy w domu rodziny przygotowującej się do uroczystego szabatu.

Architekt odpowiedzialny za projekt, Mirosław Nizio zachował konstrukcję synagogi, zmienił jednak jej wnętrze, tak by stanowiło atrakcyjną przestrzeń muzealną. Dawna synagoga została przystosowana nie tylko funkcji wystawienniczych, ale także do organizacji wydarzeń, m.in. przedstawień teatralnych. Wyjątkowym elementem Świętokrzyskiego Sztetla stanie się jedyna na świecie, szklana bima. Nowoczesna w formie będzie wzorowana na XVII-wiecznym oryginale.

Dawna synagoga, Chmielnik (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dawna synagoga, Chmielnik (źródło: materiały prasowe organizatora)

Powstający obiekt jest adresowany do wielu grup społecznych, przede wszystkim młodzieży szkolnej, studenckiej i środowisk żydowskich, związanych korzeniami z Kielecczyzną oraz z innymi regionami Polski.

Do lat 40 XX wieku Chmielnik był jednym z większych sztetli (czyli żydowskich miasteczek) regionu. Zamieszkiwała go w 80 procentach ludność żydowska. W 1941 roku w Chmielniku naziści stworzyli getto. Na jesieni 1942 około 13 tysięcy żydowskich mieszkańców miasta wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Ideą Świętokrzyskiego Sztetla jest przywołanie pamięci o dawnych czasach współistnienia dwóch kultur – polskiej i żydowskiej. Otwarcie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego odbędzie się w ramach XI Spotkań z Kulturą Żydowską.

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Świętokrzyski Sztetl
Nizio Design International
Uroczyste otwarcie odbędzie się 15 czerwca 2013 roku
Chmielnik

Dodaj komentarz