• 2013-02-20

Nagrody PISF – trwa nabór kandydatów

Do 12 kwietnia trwa nabór kandydatów do Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Laureaci ogłoszeni zostaną we wrześniu podczas 38. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Nagrody PISF - statuetka (źródło: materiały prasowe)

Nagrody PISF - statuetka (źródło: materiały prasowe)

Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przyznane zostaną tym, którzy w 2012 roku w szczególny sposób wyróżnili się w promocji polskiego kina.

Nagrody PISF, to jedyne polskie nagrody wręczane za osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiej sztuki filmowej. Od 2008 roku są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej. W tym roku po raz piąty trafią do najlepszych w czternastu kategoriach:

 • Kino
 • Międzynarodowe wydarzenie filmowe
 • Krajowe wydarzenie filmowe
 • Promocja za granicą
 • Dystrybucja polskiego filmu
 • Dystrybucja filmu zagranicznego w Polsce
 • Krytyka filmowa (za dorobek i wkład recenzenta/filmoznawcy w rozwój współczesnej polskiej kinematografii)
 • Audycja radiowa lub program telewizyjny
 • Portal internetowy
 • Książka o tematyce filmowej
 • Edukacja młodego widza
 • Dyskusyjny Klub Filmowy
 • Rekonstrukcja cyfrowa dzieł polskiej kinematografii
 • Plakat filmowy

Kandydatów do Nagród PISF zgłaszają instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą oraz inne podmioty działające w sektorze kultury.

Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie PISF.

Nagrody PISF
Nabór zgłoszeń: do 12 kwietnia 2013 roku
Ogłoszenie wyników: wrzesień 2013 roku

Dodaj komentarz