• 2013-02-20

Masz rywalkę Polskę – spotkanie z autorami

25 lutego w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbędzie się spotkanie promocyjne książki Masz rywalkę Polskę. Korespondencja więzienna Władysława Gałki (1949-1956). Spotkanie odbędzie się z udziałem autorów i osób przygotowujących album.

„Masz rywalkę Polskę. Korespondencja więzienna Władysława Gałki (1949-1956)", zaproszenie (źródło: materiały prasowe)

„Masz rywalkę Polskę. Korespondencja więzienna Władysława Gałki (1949-1956)", zaproszenie (źródło: materiały prasowe)

Redakcją książki zajęli się Maria Kamykowska i Jan Żaryn przy współpracy Leszka Rysaka. Poniżej fragment wstępu napisanego przez prof. Jana Żaryna przybliżający postać bohatera albumu:

Bohaterem niniejszego albumu jest Władysław Gałka (1914–1981), działacz Stronnictwa Narodowego związany z ziemią krakowską. Jego życiorys wpisuje się w cały zestaw biografii pokolenia, które śladem założycieli ruchu w ciągu kolejnych dekad XX w. podejmowało walkę o niepodległość Polski, następnie oddawało za nią życie bądź zdrowie, szczególnie w latach 1939–1956. Działacze obozu narodowego i ich najbliżsi byli z niezwykłą determinacją ścigani, represjonowani i mordowani, tak przez okupanta niemieckiego, jak i sowieckiego, a później – często aż do śmierci bądź do 1989 r. – prześladowani przez rodzimych komunistów.

O represjach zastosowanych przez UB wobec Władysława Gałki oraz ich bezpośrednich i pośrednich skutkach opowiada w swoich wzruszających i poruszających wspomnieniach w dalszej części niniejszej publikacji Maria Kamykowska, młodsza córka bohatera książki, która wraz z matką i siostrą (zmarłą bardzo młodo w 1961 r.) pisała do ojca listy oraz odwiedzała go w kolejnych więzieniach stalinowskich. Dorastając w warunkach ograniczonej wolności, nie miała normalnego życia rodzinnego, a jednocześnie wychowywała się w systemie wartości swego uwięzionego ojca, w szkole Romana Dmowskiego Pomimo tragicznych przeżyć dwóch pokoleń rodziny: Władysława Gałki i jego małżonki oraz jego dzieci, wrogowie jej nie zmogli. Pisał o tym Władysław do swego przyjaciela, działacza SN, po wojnie żyjącego w Argentynie, Michała Więckowskiego: w jakiś sposób jesteśmy bogatsi i to nie tylko w przeżycia, […] przede wszystkim bogatsi o konfrontacje samego siebie z otwartą otchłanią zła. Źródłem najgłębszym zwycięstwa człowieka nad złem była wiara rodziny Gałków w Boga, w Jego moc oraz miłość – cały czas obecne.

O żywotności miłości opowiada piękna i wzruszająca korespondencja uwięzionego w latach 1947–1956 Władysława Gałki z żoną i dwiema córkami: Danusią (ur. w 1944 r.) i Marysią (ur. w 1946 r.). Gdy opuścił nas – wspomina pani Maria – miałam pół roku, moja siostra trzy lata, gdy wrócił do domu, miałam lat dziesięć. […] Na co dzień mój obraz Ojca kształtowało świadectwo Mamy, jej postawa, stosunek do niego, jej tęsknota i miłość, to, co i jak o nim mówiła.

Masz rywalkę Polskę. Korespondencja więzienna Władysława Gałki (1949-1956) – spotkanie promocyjne
25 lutego 2013 roku
Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki w Warszawie

Dodaj komentarz