• 2013-02-20

Zaprojektuj grafikę Art of Improvisation

Do 8 marca można zgłaszać projekty grafiki Art of Improvisation – Creative Festiwal na konkurs organizowany przez Centrum Kultury Agora we Wrocławiu.

Konkurs „Art od Improvisation”, CK Agora we Wrocławiu, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs „Art od Improvisation”, CK Agora we Wrocławiu, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie grafiki Art of Improvisation – Creative Festiwal. Zwycięska grafika wykorzystywana będzie m.in. na plakatach, banerach, ulotkach, katalogach, reklamach prasowych i internetowych, stronie internetowej, w newsletterach itp. Zwycięzca otrzyma również nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł.

Art of Improvisation – Creative Festiwal to międzynarodowy, interdyscyplinarny projekt, poświęcony sztuce improwizowanej (głównie muzyce), podkreślający jej różnorodność, a przede wszystkim otwartość na zmianę i eksperymenty. Festiwal prezentuje niezwykłych artystów, dla których kreatywność jest podstawą twórczego rozwoju. Wyjątkowość sztuk improwizowanych w połączeniu z talentem, kreacją, wiedzą i umiejętnościami zapraszanych artystów, tworzą znaczącą wartość. Skupiający się na muzyce projekt poszerza swoją formułę o działania performerskie, taneczne i teatralne oparte o improwizacje.

Tym, co odróżnia festiwal od innych tego typu projektów jest fakt, że taką samą wagę przykłada się do prezentacji oraz promocji młodych, rozwijających się twórców, jak i uznanych artystów, stwarzając im przestrzeń do spotkania. Na program Art of Improvisation – Creative Festiwal składają się m.in: koncerty mistrzów gatunku, przegląd i konkurs młodych improwizatorów, perfomance, projekcje filmowe, wystawa oraz warsztaty.

Prace konkursowe, z użyciem dowolnej ilości kolorów, powinny być przygotowane w postaci elektronicznej, w jednym z następujących sposobów:

  • grafika wektorowa  CMYK/ 100cmx70cm/AI lub EPS
  • grafika rastrowa – 300 DPI/CMYK/ 100cmx70cm/PDF, PSD lub TIFF

Konkurs Art of Improvisation – Creative Festiwal
Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Organizatora do dnia 8 marca 2013 roku do godz. 16.00.
Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 12 marca 2013 roku

Prace powinny być przesłane na adres Organizatora na płycie CD. Nadesłana praca konkursowa powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie zaadresowanej na:
Centrum Kultury Agora
ul. Serbska 5a
51-111 Wrocław
z dopiskiem Konkurs na grafikę ART OF IMPROVISATION – CREATIVE FESTIVAL

Dodaj komentarz