Czesław Olszewski Warszawa Nowoczesna. Fotografie z lat trzydziestych XX wieku

Nakładem wydawnictwa Fundacji Raster została wydana książka pt. Warszawa Nowoczesna. Fotografie z lat trzydziestych XX wieku, której autorem jest Czesław Olszewski.

Czesław Olszewski, „Warszawa nowoczesna”, projekt okładki: Michał Kaczyński (źródło: materiały prasowe organizatora)

Czesław Olszewski, „Warszawa nowoczesna”, projekt okładki: Michał Kaczyński (źródło: materiały prasowe organizatora)

Album fotografii Czesława Olszewskiego jest unikalnym dokumentem kultury ostatniej przedwojennej dekady. To fascynująca podróż do Warszawy przyszłości śladami modernistycznej architektury. Publikacja jest próbą wskrzeszenia doskonałości międzywojennej warszawskiej szkoły architektury, ale zarazem jest opowieścią o idealistycznym, modernistycznym spojrzeniu. O tym, jak architektura tworzy nowy ład przestrzenny i estetyczny oraz jak fotografia kreuje w nas jego świadomość.

Album zawiera prawie 300 archiwalnych fotografii przedstawiających wybrane warszawskie gmachy użyteczności publicznej, osiedla, apartamentowce, wille i modernizowane w latach trzydziestych XX wieku arterie. Wszystkie zdjęcia zostały zeskanowane z oryginalnych, szklanych negatywów. O ile to było możliwe, na podstawie zachowanych śladów, odtworzone zostało również autorskie kadrowanie.

Część albumową poprzedzają eseje prof. Marty Leśniakowskiej i Piotra Jamskiego, specjalistów z Instytutu Sztuki PAN, które przybliżają sylwetkę Czesława Olszewskiego oraz znaczenie i specyfikę historycznej fotografii architektury.

Czesław Olszewski, Warszawa Nowoczesna. Fotografie z lat trzydziestych XX wieku
Wydawcy: Fundacja Raster, Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte, Warszawa 2012
Opracowanie: Łukasz Gorczyca, Piotr Jamski, Michał Kaczyński, Marta Leśniakowska
Okładka i projekt graficzny: Michał Kaczyński

Dodaj komentarz