• 2013-02-15

Zaprojektuj logo RCAK

Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze ogłasza otwarty konkurs na logo RCAK. Celem konkursu jest wyłonienie nowoczesnego, czytelnego znaku, który zawierałby nazwę instytucji i posiadałby wysokie walory artystyczne i użytkowe. Prace mogą zgłaszać zarówno osoby prywatne (pełnoletnie), instytucje i firmy. Termin składania projektów upływa 20 marca.

Konkurs na logo RCAK, logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs na logo RCAK, logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne (pełnoletnie) bądź prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którzy zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy prac indywidualnie lub zespołowo. Nagroda przyznana zespołowi autorów jest traktowana jako jedna. W wypadku zespołu projektowego niebędącego osobą prawną, należy jednoznacznie wskazać, umocowanego przez członków zespołu, przewodniczącego grupy, który będzie jej reprezentantem i któremu w przypadku wygranej zostanie wypłacona nagroda.

Każdy uczestnik może złożyć dowolną liczbę prac konkursowych (projektów). Projekty winny być przekazane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF (na CD lub DVD) oraz w wersji papierowej (format wydruku A4), każdy projekt w oddzielnej zamkniętej kopercie.

Wydruki prac konkursowych należy dostarczyć w następujących wersjach:

  • logo w wersji kolorowej w optymalnym rozmiarze oraz w najmniejszym czytelnym pomniejszeniu,
  • logo w wersji czarno-białej w optymalnym rozmiarze oraz w najmniejszym czytelnym pomniejszeniu.

Organizator nie zwraca prac konkursowych. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 1000zł.

Konkurs na logo RCAK
Projekty należy składać do: 20 marca 2013 roku, godz. 15.00
Zwycięzca zostanie wyłoniony do końca marca
Regionalne Centrum Animacji Kultury
ul. Sienkiewicza 11
Zielona Góra

Dodaj komentarz