• 2013-02-13

Restart zespołów filmowych

Nakładem Wydawnictwa Korporacja ha!art, pod redakcją Marcina Adamczaka, Piotra Mareckiego i Marcina Malatyńskiego, ukazała się książka Restart zespołów filmowych.

„Restart zespołów filmowych, red. Marcin Adamczak, Piotr Marecki i Marcin Malatyński, Korporacja ha!art, okładka (źródło: materiał prasowy)

„Restart zespołów filmowych, red. Marcin Adamczak, Piotr Marecki i Marcin Malatyński, Korporacja ha!art, okładka (źródło: materiał prasowy)

W dyskusjach o najnowszym polskim kinie wielokrotnie powracano do chwalebnej przeszłości zespołów filmowych okresu PRL oraz zastanawiano się nad możliwościami nawiązania do ich idei w odmiennej rzeczywistości ekonomicznej i politycznej. Książka wyrasta z tych właśnie pytań. Otwierające ją trzy eseje opisują rzeczywistość zespołów filmowych w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech. Następujące po nich zapisy rozmów z całym szeregiem istotnych dla kina polskiego postaci (Andrzej Wajda, Wojciech Marczewski, Małgorzata Szumowska i Agnieszka Kurzydło, Jerzy Kapuściński, Maciej Pisuk) służą sondowaniu możliwości oraz sensowności powrotu do idei zespołów, a także odsłaniają produkcyjne uwarunkowania kina polskiego ostatnich lat.

Restart zespołów filmowych to książka niezwykle ważna, gdyż rozpoczyna w Polsce debatę nad kinem z punktu widzenia jego uwarunkowań produkcyjnych, a nie jedynie z perspektywy moralno-estetycznej, jak to wyłącznie miało miejsce do tej pory. Poprzez przedstawienie historii zjawiska zespołów filmowych w PRL-u, stwarza jednocześnie podstawę dla rozważań nad kondycją współczesnej kinematografii w Polsce.

Restart zespołów filmowych, pod redakcją Marcina Adamczaka,
Piotra Mareckiego i Marcina Malatyńskiego
Premiera: styczeń 2013 roku
Wydawnictwo Korporacja ha!art

Dodaj komentarz