• 2013-02-12

Viola Kuś W napięciu przegrzanych neuronów

Od 1 marca w Galerii Miejskiej BWA Bydgoszcz będzie można oglądać projekt Violi Kuś pt. W napięciu przegrzanych neuronów (NPN) 2013. Projekt jest realizowany w ramach II Nagrody za instalację video – Dance, projekcja w 4 kierunkach, w konkursie POLYGONUM 2, II Wystawa Sztuki Twórców województwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszcz 2010.

Viola Kuś, „W napięciu przegrzanych neuronów” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Viola Kuś, „W napięciu przegrzanych neuronów” (źródło: materiały prasowe organizatora)

NPN to idea wyobrażeń o strukturze przewodnictwa neuronu, która może znaleźć swoje odniesienie w procesie twórczym czy komunikacji międzyludzkiej. Nadmierna nadproduktywność form, myśli czy wykonywanych czynności doprowadza do napięć i przegrzania neuronów, a tym samym uniemożliwia właściwą komunikację.

Symbolicznym wyznacznikiem nadproduktywnej myśli autorki projektu jest sala kameralna zaaranżowana na jej Pracownię / Biurko. Przestrzeń ta jest nagromadzeniem materiałów wtórnych, odpadów, jakie generuje jej nadproduktywna myśl. Będzie można tutaj zobaczyć znamiona prób wizualizacji wyobrażeń samej struktury myśli (Soliton – idea pierwotnej myśli / SNM – struktura nadproduktywnej myśli / PI – poza intencją, Dance).

Biuro / Pracownia pozwoli także rozpoznać, podejrzeć (fotografie w stereoskopach) bohaterów, którzy mają potrzebę zdefiniowania własnej psychofizycznej kondycji (Uprawy Utracone). Premierowy cykl Luftmodel pochłonie większą część przestrzeni. Motywem inspirującym do powstania Luftmodel była analiza tekstu: Symbol doskonały. Sztuka proporcji Marcina Nowoszewskiego, managera w sieciowej agencji design Carré Noir. W materiale tym mowa jest o znaku doskonałym na przykładzie figur geometrycznych i symbolice wizerunku żurawia.

Z Biura / Pracowni będzie widać jasno oświetloną salę Wystawienniczą, w której będzie można znaleźć instalację Samopoznania oraz fotografie kami Person. Instalacja, składająca się z dwóch luster ustawionych naprzeciwko siebie, pozwoli osiągnąć efekt Droste, obrazu rekurencyjnego.

Współpraca przy projekcie:

  • w roli kami Person: Danuta Milewska
  • w roli bohaterów Upraw Utraconych i Luftmodel: Marek Dominik Molenda, Anetta Kuś, Krzysztof Posadzy
  • z animatorką origami Anną Kuś
  • z Pro Futuro / (druki UV)
  • z Nadleśnictwem Żołędowo

Kurator: Wacław Kuczma

Viola Kuś, W napięciu przegrzanych neuronów (NPN) 2013
Wernisaż: 1 marca 2013 roku
Wystawa potrwa do 31 marca 2013 roku
Galeria Miejska BWA
ul. Gdańska 20
Bydgoszcz

Dodaj komentarz