• 2013-02-09

Thorsten Goldberg w 54°,24 Min

Od 16 lutego w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku będzie można oglądać wystawę prac Thorstena Goldberga pt. 54°,24 Min.

Thorsten Goldberg, „Cumulus neonowy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Thorsten Goldberg, „Cumulus neonowy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa jest podsumowaniem dwudziestu lat twórczości niemieckiego artysty, Thorstena Goldberga, mieszkającego w Berlinie, specjalisty od sztuki w przestrzeni publicznej. Zrealizowane prace Thorstena Goldberga, które często odnoszą się do wizji popularnych idylli i motywów tęsknoty za rajem, są zrekonstruowane bądź przywrócone na wystawę i połączone ze szkicami, rysunkami i dokumentacją fotograficzną prac niezrealizowanych. Oprócz prac historycznych autor przygotował na tę wystawę kilka nowych realizacji, stworzonych w 2012 roku.

Wystawa daje stosunkowo pełny obraz twórczości artysty. Twórczości bardzo różnorodnej, bo autor nie przywiązał się do żadnej formy, charakterystycznego stylu, materiału czy medium. Zostaną pokazane rzeźby, obiekty, instalacje, szkice koncepcyjne, fotografie i fotomontaże – projekty i proces ich tworzenia oraz niektóre instalacje przeznaczone do wnętrza.

Jego twórczość jest przykładem innowacyjnej działalności w dziedzinie sztuki w przestrzeni publicznej, która od końca lat 50. XX wieku ewoluowała od tzw. drop sculptures – abstrakcyjnych rzeźb sytuowanych w przestrzeni urbanistycznej, przez projekty site specific osadzone w kontekście miejsca oraz projekty tworzone w interesie społecznym do projektów badających charakter miejsca. Sztuka berlińskiego artysty może być inspirującym przykładem dla polskich twórców i osób pracujących z tego rodzaju sztuką, prezentując konceptualny i wielostronny charakter jego projektów oraz sam proces twórczy.

Eulalia Domanowska

Thorsten Goldberg, 54°,24 Min
Wernisaż: 15 lutego 2013 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 7 kwietnia 2013 roku
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
ul. Jaskółcza 1
Gdańsk

Dodaj komentarz