• 2013-02-01

Adorno – ateista, Żyd, protestant, katolik

2 lutego w Galerii Arsenał w Białymstoku będzie miało miejsce spotkanie zatytułowane Adorno – ateista, Żyd, protestant, katolik  z udziałem Piotra Graczyka i Aleksandra Temkina.

Theodor Adorno (z prawej) w Heidelbergu, 1965 (źródło: Wikipedia. Wolna Encyklopedia)

Theodor Adorno (z prawej) w Heidelbergu, 1965 (źródło: Wikipedia. Wolna Encyklopedia)

Czy poczucie dyskomfortu w teraźniejszości pozwala na dokonanie wielkiego skoku w przyszłość, ku ideałowi, który już/jeszcze nie istnieje, a każda jego zaproponowana/niektóre zrealizowane formuły wcale już nie są pociągające? A może wzywanie do totalnej moblilizacji w takich okolicznościach jest właśnie najgorszym rodzajem zła?

O godz. 16.30 uczestników dyskusji organizatorzy zapraszają na nieodpłatne zwiedzanie wystaw Izabeli Marcjan Tkanina strukturalna oraz Petera Böhnischa Lód w słońcu.

Piotr Graczyk – adiunkt w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dysertację doktorską zatytułowaną Nietzscheanizm, chrześcijaństwo, sceptycyzm obronił w 201 roku w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Przełożył na polski pisma M. Heideggera (Nietzsche, t.1, rozdział Wola mocy jako poznanie, t.2, rozdział Nihilizm europejski), C. Schmitta (Hamlet i Hekuba), F.W.J. Schellinga (Krótkie omówienie filozofii mitologii), P. Sloterdijka (Posłańcy przemocy. O metafizyce kina akcji), R. Zimmera (Moralistyka europejska. Przewodnik), a także W.Benjamina, G. Lukacsa i Jeana Paula. Zajmuje się dialektyką teologiczną współczesnej kultury i estetyką. Publikuje w Kronosie, miesięczniku Znak, Przeglądzie Politycznym, Tekstach Drugich, Kresach, Nowej Krytyce.

Małgorzata Kowalska – profesor Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Filozofii Współczesnej i Społecznej, zajmuje się głównie współczesną filozofią kontynentalną, przede wszystkim francuską, oraz filozofią społeczno-polityczną. Tłumaczka francuskojęzycznej literatury filozoficznej. Nominowana do literackiej nagrody Nike za książkę Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille’a do Derridy. Otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich I stopnia za przekład książki Emmanulea Levinasa Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Członkini Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego. Członkini komitetów naukowych pism Przegląd filozoficzno-literacki, Logos i ethos, Studia pedagogiczno-artystycne oraz internetowego pisma Hybris. Członkini zespołu Krytyki Politycznej.

Aleksander Temkin – absolwent filozofii w ramach MISH UW. Członek kierownictwa Warsztatów Analiz Socjologicznych. Publikował w Nowych Książkach, Znaku, Sztuce i Filozofii, Kronosie.

Spotkanie Adorno – ateista, Żyd, protestant, katolik
2 lutego, godz. 17.00
Galeria Arsenał w Białymstoku

Dodaj komentarz