• 2013-01-30

Trzy wymiary w Orońsku

Od 2 lutego w Muzeum Rzeźby Współczesnej w Orońsku będzie można oglądać wystawę pt. Trzy wymiary. Jest to kolejna z cyklu wystaw środowiskowych, tym razem zaprezentuje się środowisko Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Wystawa „Trzy wymiary”, Muzeum Rzeźby Współczesnej w Orońsku, wernisaż, 2 lutego 2013 r. (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „Trzy wymiary”, Muzeum Rzeźby Współczesnej w Orońsku, wernisaż, 2 lutego 2013 r. (źródło: materiały prasowe organizatora)

Idea zakłada zaprezentowanie dorobku dydaktyków związanych z tą uczelnią. Uczestnikami wystawy są pracownicy trzech katedr: Rzeźby, Ceramiki i Szkła. Ekspozycja ukazuje szeroki wachlarz aktualnych dokonań twórców w odniesieniu do form i działań w przestrzeni. Składają się na nią zdarzenia oraz obiekty wykonywane z różnorodnych tworzyw przy użyciu rozmaitych technik, zarówno klasycznych jak i wykorzystujących nowe media. Przedstawione prace to konfrontacja indywidualnych postaw stanowiących odpowiedź na wyzwania sztuki najnowszej.

Całość ma być próbą odpowiedzi na pytanie o kondycję współczesnej rzeźby. Projekt wpisuje się w cykl wystaw w Centrum Rzeźby Polskiej prezentujących poszczególne ośrodki akademickie. Specyfiką uczelni wrocławskiej jest funkcjonowanie w jej strukturze jedynego w Polsce Wydziału Ceramiki i Szkła. Jego program kształcenia, obok zagadnień związanych z wzornictwem i konserwacją, obejmuje też unikatowe realizacje w materiale i nawiązujące do niego działania intermedialne. Pokrywa się to z doświadczeniami rzeźbiarzy i uzasadnia wspólną prezentację, która w pełni świadczy o potencjale środowiska.

Kuratorami wystawy są reprezentanci każdej z katedr: prof. Aleksander M. Zyśko, dr Bożena Sacharczuk i as. Marzena Krzemińska-Baluch, a koordynatorem ze strony CRP jest Jarosław Pajek.

Inicjatorem wystawy jest prof. Krzysztof Rozpondek, członek Rady Programowej CRP w Orońsku.

Trzy wymiary – Wrocław
Wernisaż: 2 lutego 2013 roku, godz. 14.00
Muzeum Rzeźby Współczesnej
ul. Topolowa 1
Orońsko

Dodaj komentarz