• 2013-01-30

Prof. Franciszek Duszeńko – Pracownia

W Gdańskiej Galerii Güntera Grassa można oglądać wystawę poświęconą pamięci wybitnego rzeźbiarza i pedagoga prof. Franciszka Duszeńki (1925-2008). Na wystawie zatytułowanej Pracownia prezentowane są wielkoformatowe fotogramy ilustrujące wnętrze pracowni Profesora, jego rysunki i projekty rzeźb. Zorganizowana w Galerii Grassa wystawa to również okazja do wejścia w specjalną przestrzeń pracowni, tej mieszczącej się przy ul. Chlebnickiej.

Wystawę poświęcona pamięci prof. Franciszka Duszeńki, Gdańska Galeria Güntera Grassa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawę poświęcona pamięci prof. Franciszka Duszeńki, Gdańska Galeria Güntera Grassa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prezentowana wystawa w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa jest efektem odkrycia, jakim stała się pracownia prof. Franciszka Duszeńki, gdy po jego śmieci żona profesora Urszula Ruhnke – Duszeńko umożliwiła obejrzenie zasobów kryjących się w murach pracowni. Klimat tego wnętrza przesyconego osobą artysty i pedagoga, nagromadzenie modeli – eksperymentów rzeźbiarskich i niejako zatrzymanych w czasie różnych przygodnych artefaktów tworzy sumę wartości form i idei porażającą swoim nasyceniem

Profesor Duszeńko był postacią wybitną. Jako autor (wraz z prof. Adamem Hauptem) pomników w Treblince i na Westerplatte odegrał ogromną rolę w środowisku artystycznym Pomorza i całej Polski. Przede wszystkim jednak był współtwórcą Wydziału Rzeźby zarówno, gdy będąc Rektorem PWSSP w Gdańsku wydzielił Rzeźbę powołując osobny Wydział, jak i potem, gdy odciskał na nim swoje piętno. Właściwa mu intuicja artysty, oraz ciekawość wiecznego eksperymentatora (o czym przekonałem się gdy mogłem zobaczyć ogrom i różnorodność projektów wypełniających jego pracownię) przełożyła się na zróżnicowanie i wartość osobowości twórczych składających się na kształt wydziału.

Przychylność profesora dla postaw niekonwencjonalnych, oryginalnych sprawiła, że wśród pracowników Rzeźby mogły znaleźć się takie osoby jak Zdzisław Pidek, Grzegorz Klaman, Katarzyna Józefowicz, Eugeniusz Szczudło czy Marek Targoński. Pracownia, którą prowadził prof. Duszeńko stała się kuźnią różnorodnych postaw artystycznych, a jego osobowość wpłynęła na ukształtowanie wielu pokoleń twórców.

Poparcie profesora dla powstających w latach 90-tych Intermediów pozwoliło na okrzepnięcie tej dyscypliny sztuki, co wywarło ogromny wpływ na rozwój Wydziału Rzeźby, dla którego nowe strategie sztuki działały ożywczo przez wiele lat. Wiodącą rolę w tym procesie odgrywała pracownia prof. Duszeńki. Wyszło z niej grono artystów, których twórczość łączyła elementy Intermediów i Rzeźby. Warto wymienić przy tej okazji takie osobowości twórcze jak: Anna Baumgart, Julita Wójcik, Jacek Niegoda i Dorota Nieznalska.

Istotną rolę w omawianych zjawiskach odegrał wieloletni asystent i kontynuator idei pomnikowej prof. Duszeńki – Zdzisław Pidek, który stał się jego naturalnym następcą i gwarantem utrzymania linii rozwoju Wydziału. Niestety przedwczesna śmierć prof. Zdzisława Pidka, sprawiła, że roli tej nie mógł spełnić do końca, co pozostaje wyzwaniem dla obecnej obsady Wydziału Rzeźby.

Kuratorzy: Robert Kaja, Grażyna Tomaszewska

Pracownia. Wystawa poświęcona pamięci prof. Franciszka Duszeńki
Wernisaż: 11 stycznia 2013 roku, godz. 19.30
Wystawa potrwa do 24 lutego 2013 roku
Gdańska Galeria Güntera Grassa
ul. Szeroka 34/35-37
Gdańsk

Dodaj komentarz