• 2013-01-29

Zmarła Zofia Garlińska-Hansen

24 stycznia, w wieku 89 lat, zmarła Zofia Garlińska-Hansen – architektka, małżonka i współpracowniczka Oskara Hansena, współautorka teorii Formy Otwartej i koncepcji Linearnego Systemu Ciągłego.

Pogrzeb odbędzie się 5 lutego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Zofia Garlińska-Hansen urodziła się w 1924 roku w Kałuszynie koło Mińska Mazowieckiego. Podczas studiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej poznała swojego przyszłego męża, Oskara Hansena. Ślub wzięli w 1950 roku.

Wspólnie stworzyli kilkadziesiąt projektów, z których jednak tylko kilka zostało zrealizowanych. Byli także teoretykami architektury, autorami teorii Formy Otwartej i koncepcji Linearnego Systemu Ciągłego, którego założenia zostały wcielone w projektach osiedla im. Słowackiego w Lublinie czy osiedla Przyczółek Grochowski w Warszawie.

Linearnym Systemem Ciągłym została nazwana urbanistyczna koncepcja rozwoju miast przyszłości, która przewidywała powstanie w Polsce systemu wielkich miast, rozciągających się równolegle z północy na południe w czterech pasach. W miastach strefy mieszkalne miały być przedzielane strefami przemysłu, usług i pasów zieleni, tak, by nie istniał podział na centrum i przedmieścia.

Teoria Formy Otwartej zakładała natomiast, że budynki powinny być realizowane z myślą o odbiorcy, jako nadającemu sens i wartość zarówno sztuce jak i architekturze. To jedna z najważniejszych nowoczesnych myśli polskiej architektury, która wpłynęła m.in. na architektów Grzegorza Kowalskiego, Zbigniewa Frączkiewicza, Zofię Kulik, Elżbietę Cieślar, Emila Cieślara i Wiktora Gutta

Zofia Garlińska-Hansen
1924-2013 r.

Dodaj komentarz