• 2013-01-23

Bartek Jarmoliński Zderzenia

Od 18 stycznia w Galerii Baszta Czarownic w Słupsku będzie można oglądać wystawę prac Bartka Jarmolińskiego pt. Zderzenia. Organizatorem ekspozycji jest Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej.

Bartek Jarmoliński, „Zderzenia”, Baszta Czarownic w Słupsku, wernisaż, 18 stycznia 2013 r. (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bartek Jarmoliński, „Zderzenia”, Baszta Czarownic w Słupsku, wernisaż, 18 stycznia 2013 r. (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt Zderzenia obrazuje sytuację zderzenia świata fikcyjnego, w którym znajdują się odniesienia do postaci ze znanych bajek -ze światem realnym, który sprowadzony jest do czerni i bieli. Kolorowy świat z bohaterami animacji być może niejednokrotnie jest atrakcyjniejszy od rzeczywistości. Cykl obrazów Impossible obrazuje zderzenie tych dwóch odmiennych od siebie światów. Cykl fotografii Antyatlas odnosi się natomiast do ucieczki w głąb siebie, do wyizolowania, gdzie nadzy mężczyźni o odmiennej od większości orientacji seksualnej kulą się przybierając pozycje dziecka w łonie matki.

Jest to zobrazowanie lęku przed trudnym światem realnym, gdzie tytułowy Antyatlas nie jest w stanie podźwignąć wszystkich spraw i rzeczy, które umożliwiłyby mu spokojne życie bez ingerencji innych w swą prywatność. Filmy Reakcja i Reakcja 2 ukazują dość intensywne szukanie kontaktu z drugim człowiekiem poprzez proste czynności jak całowanie lub też potrzebę wyciszenia wobec wielu często zbyt nieistotnych informacji, jakie publikowane są w prasie. Filmy te są performance do kamery, gdzie wykorzystałem własną twarz. Jest to potrzeba zwrócenia na siebie uwagi, by nie pozostawić widza (w znaczeniu człowieka) obojętnym.

Bartek Jarmoliński, Zderzenia
Wernisaż: 18 stycznia 2013 roku, godz. 17.00
Wystawa potrwa do 16 lutego 2013 roku
Galeria Baszta Czarownic
ul. F. Nullo 8
Słupsk

Dodaj komentarz