• 2013-01-22

Czytanie fotografii: Zofia Rydet – Janusz Korczak

Od 26 stycznia w Galerii Asymetria w Warszawie będzie można oglądać wystawę pt. Czytanie fotografii: Zofia Rydet – Janusz Korczak.

Fot. Zofia Rydet (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Zofia Rydet (źródło: materiały prasowe organizatora)

Czy fotografie można czytać? Pytanie to można odnieść na wystawie do cyklu fotografii Zofii Rydet, Mały człowiek, powstałego w latach 1952-1965, obrazujących świat dzieci. Fotografka w liście do redaktora miesięcznika Polska, pisze o swych intencjach:

Nie wiem czy rzeczywiście potrafiłam przemówić choć trochę w obronie małego człowieka. Boję się, że ogół oglądnie ją tak jak ogląda się inne mniej lub więcej dobre albumy, oceni źle lub dobrze zdjęcia, a nie zastanowi się i nie przeczyta pięknych tekstów Korczaka. Gdyby tak było – będzie to moją klęską, bo chciałam przecież przemówić treścią, zmusić do zastanowienia nie nad zdjęciem a nad problemem.

Intencją były tutaj teksty Korczaka, ich problem a nie kontemplacja obrazów, docieranie do treści obrazu, a nie estetyzacja. Organizatorzy chcą więc pokazać je tak by zostały przeczytane. Obok fotografii, na równych prawach zostaną umieszczone teksty Korczaka w wyborze Zofii Rydet. Czytanie fotografii będzie potraktowaniem jej jako tekstu i obrazu jednocześnie.

Wystawa będzie zachęcała do rozmowy, do przedstawienia swojej myśli, skojarzenia, odpowiedzi, do wybrania swojego kierunku z punktu nie wiem. W rozmowie uczestniczyć będzie Mały i Duży Człowiek.

Każdy ze zwiedzających będzie zaproszony do zamieszczenia na ścianie galerii swojej wypowiedzi. Wypowiedź ta może być odpowiedzią na obraz, tekst, wypowiedź innego dziecka lub dorosłego. Zwiedzający sam wybierze miejsce jej umieszczenia.

Rafał Lewandowski, Anna Owsiany, Łukasz Stanek

Czytanie fotografii: Zofia Rydet – Janusz Korczak
Wernisaż: 26 stycznia 2013 roku, godz. 19.00
Wystawa potrwa do 8 marca 2013 roku
Galeria Asymetria
ul. Jakubowska 16
Warszawa

Dodaj komentarz