• 2013-01-21

Poszerzanie przestrzeni warszawskiej ASP

Od 13 lutego w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach będzie można oglądać wystawę pt. Poszerzanie przestrzeni będącą prezentacją Pracowni nr 6 warszawskiej ASP.

Autor: Paulina Bartnik (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autor: Paulina Bartnik (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa będzie twórczą konfrontacją postaw i idei, kolejnym głosem w dyskusji dotyczącym kondycji współczesnej grafiki artystycznej zainicjowanej w trakcie konferencji Bieguny w 2011 roku. Prezentowane prace pochodzą z kręgu Pracowni Grafiki Artystycznej/ PRACOWNIA nr 6/ z Wydziału Grafiki warszawskiej ASP prowadzonej przez prof. Andrzeja Węcławskiego i dr Mateusza Dąbrowskiego.

Artyści biorący udział w wystawie czerpią inspiracje z różnych obszarów, podejmują w swych realizacjach graficznych problem innego pojmowania współczesnej grafiki artystycznej. To co ich łączy, to próba poszerzenia obszaru penetracji. Wykorzystują w swoich pracach działania multimedialne, tworzą instalacje i obiekty graficzne, używając nietypowych dla grafiki materiałów.

Rygory graficznego warsztatu nie są ograniczeniem. Wizja świata kreowana przez młodych artystów jest niepokojąca. Nie są to tylko formalne i estetyczne dywagacje. To świadome, wyraziście sformułowane artystyczne wypowiedzi. W ich wydaniu, grafika to nie zbiór unikalnych technik ale środek, metoda do autonomicznej wypowiedzi twórczej. Poszerzają artystyczną przestrzeń w której funkcjonują i tworzą, próbując doprowadzić do przewartościowania, innego odbioru i postrzegania współczesnych działań graficznych.

Lista uczestników wystawy: Prof. Andrzej Węcławski, Dr Mateusz Dąbrowski , Aleksandra Tubilewicz, Maciej Januszewski, Zuzanna Janisiewicz, Paulina Bartnik, Barbara Siwek, Krzysztof Ćwiertniewski, Ewa Budka, Cezary Poniatowski, Ernest Ziemianowicz, Wojtek Domagalski, Tomasz Kędzierski, Aleksandra Nałęcz –Jawecka, Zofia Klajs, Ula Janowska, Kinga Pacyga, Aleksandra Owczarek, Kamil Gorgoń, Anna Sokołowska, Katarzyna Betlińska, Mariusz Lipski.

Zaproszeni do udziału w wystawie studenci i absolwenci z kręgu Pracowni nr 6 posiadają znaczący dorobek artystyczny, zdobywają nagrody, uczestniczą w ważnych wystawach m.in. czterokrotnie otrzymywali Grand Prix Roku w konkursie Grafika Warszawska a przez ostatnie lata zdobywali dużo nagród w miesięcznych edycjach tego konkursu, trzy nagrody na ostatnim Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu, nagroda na II Triennale IMPRINT 2011 w Warszawie, dwie nagrody na ostatniej edycji wystawy Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej organizowanej przez MTG w Krakowie.

Wystawa będzie połączona ze spotkaniem i wykładem, prezentacją dokonań artystycznych środowisk graficznych z ASP w Warszawie i Katowicach.

Poszerzanie Przestrzeni
Prezentacja Pracowni nr 6 warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
Wernisaż: 13 lutego 2013 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 1 marca 2013 roku
Galeria +, Rondo Sztuki
Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka 1
Katowice

Dodaj komentarz