• 2013-01-19

Nowy numer kwartalnika Akcent

Ukazał się nowy numer kwartalnika Akcent, poświęcony zagadnieniom związanym z literaturą i sztuką.

„Akcent, nr 4/2012, okładka (źródło: materiał prasowy)

„Akcent, nr 4/2012, okładka (źródło: materiał prasowy)

Najnowszy tom Akcentu (4/2012) ukazał się z suplementem Lublin – miasto poetów. Antologia. Część 1 zawierającym wiersze 30 twórców, którzy przekroczyli 55 rok życia. Część druga, prezentująca utwory młodego i średniego pokolenia, ukaże się w tym roku. W Akcencie czytelnicy znajdą także frapujące wiersze poetów z Holandii, Polski i Węgier oraz aż siedem współczesnych opowiadań polskich autorów. Ponadto godne polecenia są eseje: Bogusława Bakuły o współczesnej liryce ukraińskiej, Wojciecha Chlebdy o etnolingwistyce, dynamicznie rozwijającej się gałęzi językoznawstwa, i Urszuli M. Benki o romantycznych wieszczach.

Akcent to żywo redagowany kwartalnik poświęcony literaturze i innym dziedzinom sztuki w kontekście najnowszych osiągnięć myśli humanistycznej polskiej i światowej. Ukazuje się od 1980 roku w Lublinie.

Akcent
nr 4/2012

Dodaj komentarz