• 2013-01-19

Idzie mróz – pejzaże zimowe z prywatnej kolekcji

Od 17 stycznia Galerii Mistrzów Polskich Muzeum Miasta w Łodzi można oglądać wystawę pt. Idzie mróz – pejzaże zimowe z prywatnej kolekcji. Wystawa jest kolejną prezentacją przybliżającą i promującą polską sztukę nowoczesną, przedstawiającą z kolekcji prywatnych.

Wystawa „Idzie mróz – pejzaże zimowe z prywatnej kolekcji”, Muzeum Miasta Łodzi, zaproszenie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „Idzie mróz – pejzaże zimowe z prywatnej kolekcji”, Muzeum Miasta Łodzi, zaproszenie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Z bogatego zbioru polskiego malarstwa pejzażowego, będącego własnością kolekcjonera z Łagiewnik pod Łodzią, zostały wybrane krajobrazy zimowe: widoki pokrytych śniegiem pół i łąk, skutej lodem rzeki, malowniczych ogrodów, wsi i miast, z motywami sanny, pokrytych śniegiem gór autorstwa wybitnych polskich malarzy, m.in. Juliana Fałata, Wojciecha Weissa, Henryka Szczyglińskiego, Kazimierza Sichulskiego, Rafała Malczewskiego, Vlastimila Hofmana.

Prace te są dopełnieniem i rozwinięciem jednego z tematycznych sekwencji-gabinetów Galerii Mistrzów Polskich: W okowach swojskości. Pejzaż rodzimy, w którym znajduje się piękny olej na sklejce pt. Zakole rzeki zimą Juliana Fałata. Krajobraz zimowy niesie w sobie określoną symboliką wątki, co dostrzegał i podkreślał chociażby przedstawiciel młodopolskiego symbolizmu Vlastimil Hofman, którego Autoportret z przyszłą żoną znajduje się w innym dziale z Galerii Mistrzów – Kochanki i muzy – natchnienie artysty.

Zgromadzenie prac różnych autorów, podejmujących ten sam motyw, pozwoli prześledzić podobieństwa i różnice w ich warsztacie malarskim, sposobie kadrowania, operowania walorem, kolorystyce, będzie też dobrym punktem wyjścia do badania zjawiska indywidualnego stylu poszczególnych Mistrzów. Ekspozycja pozwoli także na dalsze badania nad środowiskiem lokalnych kolekcjonerów sztuki, poszerzając wiedzę na temat zasobów polskiego malarstwa w łódzkich zbiorach, dostarczy też cennego materiału porównawczego dla dzieł prezentowanych w Galerii Mistrzów Polskich.

Ekspozycja obejmuje 12 prac małego i średniego formatu, głównie malarstwo olejne na płótnie i tekturze, z przykładami akwareli, gwaszu i pasteli. Dzieła reprezentują najlepsze tradycje polskiego malarstwa realistycznego, młodopolskiego modernizmu oraz ich kontynuacji w okresie międzywojennym, z naciskiem na tradycyjny warsztat, poszukiwania kolorystyczne i walorowe, pochodzą z przełomu z pierwszej połowy XX wieku.

Idzie mróz – pejzaże zimowe z prywatnej kolekcji
Wernisaż: 17 stycznia 2013 roku
Wystawa potrwa do 20 marca 2013 roku
Galerii Mistrzów Polskich, Aneks Jednego Mistrza
Muzeum Miasta w Łodzi
Łódź

Dodaj komentarz