• 2013-01-15

Gdzie jest Muzeum Niepodległości?! – wyniki konkursu

W grudniu ogłoszono wyniki konkursu na projekt urbanistyczny otoczenia siedziby Muzeum Niepodległości w Warszawie.

I nagroda, proj. Paulina Jolanta Dębska i Pauliny Galińska (źródło: materiały prasowe organizatora)

I nagroda, proj. Paulina Jolanta Dębska i Pauliny Galińska (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pierwsze miejsce w konkursie urbanistycznym zajął projekt Pauliny Jolanty Dębskiej i Pauliny Galińskiej.

Opinia Jury: Praca wyróżnia się spośród nadesłanych projektów umiejętnym operowaniem elementami współczesnymi, którymi Autorki nadały przestrzeni przed pałacem charakter barokowej osi, podkreślającej architekturę budynku. Zastosowano właściwe przełamanie osi, uwzględniające uwarunkowania istniejącej zabudowy i przebiegu dróg oraz tworzone przez nie kierunki. Oś łączy pałac i historyczną studnię Grubą Kaśkę. Projekt cechuje docenianie wartości tradycji w przestrzeni miejskiej, unika jednak podania symboliki w sposób zbyt dosłowny.

Autorki pracy starały się zintegrować pałac ze szlakami pieszymi. Usunięcie uliczki-nawrotki sprzed wejścia do budynku dąży do połączenia fasady pałacu z utworzonym przed nią placykiem miejskim. Strefa piesza tego miejsca została wydzielona niskim murkiem od ruchliwej jezdni. Przestrzeń ta mogłaby zostać z powodzeniem wykorzystana przez Muzeum Niepodległości do realizowania różnych inicjatyw bez narzucania im określonej formy.

Umiejętne operowanie zielenią dąży do zmniejszenia niekorzystnego wpływu wysokich bloków w sąsiedztwie pałacu, wytwarzając równocześnie wnętrze o właściwej skali i otoczeniu pełnym zieleni, odpowiednim dla barokowej architektury.

Na podkreślenie zasługuje także czytelne i estetyczne podanie projektu, świadczące o biegłości i staranności Autorek.

Pozostałe nagrody:

  • II nagroda: Jacek Kwieciński, Maciej Sidorowicz.
  • III nagroda: Andrzej Klimkiewicz, Joanna Kuchta, Hanna Dzielińska
  • Wyróżnienie: Grzegorz Mika, Marek Jaxa-Chamiec
  • Wyróżenienie: Jan Kowalewicz, Agnieszka Piwnik, Pamela Krzyszczak

Konkurs Gdzie jest Muzeum Niepodległości?!
15 grudnia 2012 r.
Dział  Historii lub w Dział Edukacji i Promocji
Muzeum Niepodległości
Warszawa

Dodaj komentarz