• 2013-01-09

Odrzucone dziedzictwo. O sztuce polskiej lat 80.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie prezentuje swoją najnowszą publikację internetową Odrzucone dziedzictwo. O sztuce polskiej lat 80. będącą owocem seminarium badawczego zorganizowanego w Muzeum w roku 2011 przez prof. Waldemara Baraniewskiego i Karola Sienkiewicza.

Publikacja „Odrzucone dziedzictwo. O sztuce polskiej lat 80.” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Publikacja „Odrzucone dziedzictwo. O sztuce polskiej lat 80.” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dlaczego lata 80.? Wydaje się, że obraz polskiej sztuki tego czasu został już dawno spetryfikowany. Był definiowany niemal na bieżąco z jednej strony na wystawach pytających o sztukę dzisiaj (głośnej Ekspresji lat 80-tych w Sopocie czy Co słychać? w Warszawie), z drugiej strony w spisywanych na gorąco tekstach i książkach. Utrwaliły się wtedy definicje, chronologie, kanony, podstawowe problemy. Tymczasem przez badaczy i kuratorów polska sztuka lat 80. była przez długie lata pomijana, a nieliczne publikacje czy wystawy jedynie powielały obraz zarysowany jeszcze w latach 80.

Zredagowana przez Karola Sienkiewicza publikacja Odrzucone dziedzictwo. O sztuce polskiej lat 80. stawia sobie za cel przeformułowanie miejsca, jakie zajmuje sztuka lat 80. w historii sztuki polskiej. Pytania o artystyczne tradycje obecne w latach 80., nowe tendencje, formy życia artystycznego czy politykę państwa wobec środowisk twórczych stawiane są w niej w kontekście szerszych analiz roli sztuki w procesach społecznych i potencjału krytycznego zjawisk i strategii artystycznych.

Pytania zadawane z całą ostrością w ówczesnej kryzysowej sytuacji (Jakie jest miejsce artysty w społeczeństwie? Jak definiować artystyczną auonomię i jak jej używać? Czy artysta może pozostać niezależny od przemian społeczno-politycznych? Jakie ryzyko ponosi, aktywnie włączając się w te procesy?) są kluczowe również dzisiaj.

Dwujęzyczna internetowa publikacja łączy opracowania, raporty i dyskusje. Wśród autorów m.in. Waldemar Baraniewski, Łukasz Gorczyca, Aleksandra Jach, Dorota Jarecka, Wojciech Kozłowski, Dominik Kuryłek, Luiza Nader, Karol Sienkiewicz, Aleksandra Ściegienna, Piotr Stasiowski, Ewa Tatar.

Odrzucone dziedzictwo. O sztuce polskiej lat 80
Dwujęzyczna internetowa publikacja jest dostępna pod adresem: http://www.artmuseum.pl/wydarzenie.php?id=odrzucone_dziedzictwo_o_sztuce_poskiej_lat_80
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
ul. Pańska 3
Warszawa

Dodaj komentarz