• 2013-01-09

Odbudowa Warszawy Oczami Cudzoziemców

15 stycznia w Domu Spotkań z Historią w Warszawie odbędzie się spotkanie pt. Odbudowa Warszawy Oczami Cudzoziemców towarzyszące wystawie 1947 Barwy ruin. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry’ego N. Cobba.

Warszawa, plac Zamkowy i ruiny Starego Miasta widziane od Krakowskiego Przedmieścia z widocznymi pozostałościami Kolumny Zygmunta. Fot. Henry N. Cobb (źródło: materiały prasowe)

Warszawa, plac Zamkowy i ruiny Starego Miasta widziane od Krakowskiego Przedmieścia z widocznymi pozostałościami Kolumny Zygmunta. Fot. Henry N. Cobb (źródło: materiały prasowe)

Odbudowa Warszawy to w zamierzeniu kompleksowe przedsięwzięcie, które wzbudzało zainteresowanie niemal na całym świecie. Plany powstające w Biurze Odbudowy Stolicy były żywo komentowane przez zachodnich urbanistów, architektów, konserwatorów i dziennikarzy. Ich relacje są cennym źródłem wiedzy o stolicy w końcu lat 40., kondycji polskiej myśli urbanistycznej oraz ówczesnych planach architektonicznych, zarówno tych zrealizowanych, jak zarzuconych. W spotkaniu udział wezmą Marek Barański (varsavianista, konserwator zabytków) i Krzysztof Jaszczyński (współautor wystawy). Organizatorami tego przedsięwzięcia są DSH oraz Fundacja Warszawa 1939.pl.

Prezentowana wystawa to zatrzymane w kadrach obrazy zrujnowanych polskich miast, które pochodzą z przełomowego dla powojennej historii kraju i kształtu odbudowy 1947 roku. Autorem kolorowych fotografii jest Henry N. Cobb, który wraz z grupą amerykańskich projektantów odwiedził Anglię, Czechosłowację i Polskę, by obejrzeć postępy w przywracaniu do życia zniszczonych miast. Zdjęcia pochodzą m.in. z Warszawy, Szczecina, Wrocławia, Katowic, Piekar Śląskich.

Autorzy wystawy – Krzysztof Jaszczyński i Maria Sołtys – zestawili fotografie zburzonych obiektów z projektami, które w tych miejscach miały być realizowane. Były to ostatnie miesiące, w których architekci i urbaniści cieszyli się względną wolnością w planowaniu. Materiały te uświadamiają kompleksowość zamysłów polskich architektów i urbanistów, zakorzenienie planów w przedwojennej myśli urbanistycznej przy jednocześnie nowatorskim charakterze procesu odbudowy na niespotykaną wcześniej skalę. Wystawę można oglądać do 30.04.

Odbudowa Warszawy Oczami Cudzoziemców
15 stycznia 2013 roku, godz. 18.00
Dom Spotkań z Historią w Warszawie

Dodaj komentarz