• 2013-01-09

XVI Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2013

Do 10 kwietnia można zgłaszać prace na XVI Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2013, którego organizatorem jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

XVI Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2013, zaproszenie (źródło: materiały prsowe organizatora)

XVI Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2013, zaproszenie (źródło: materiały prsowe organizatora)

Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową.

Prace (min. format 21×30, A-4) w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej należy przesłać w usztywnionych kopertach. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie podając: imię i nazwisko (lub godło) oraz tytuł pracy. Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz informację, w jakim programie praca powstała. Prace nie opisane, bez karty zgłoszenia nie będą oceniane. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace będą zwrócone autorom. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w katalogu oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji i reklamy imprezy.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane. Uczestnictwo w konkursie jest płatne. Opłata od każdego autora wynosi 50 zł. Brak wpłaty za uczestnictwo do dnia 10 kwietnia 2013 r. wyklucza autora z konkursu. Organizatorzy proszą o dołączenie kserokopii wpłaty.

Autorzy zostaną powiadomieni o werdykcie Jury i terminie wystawy. Z wystawy pokonkursowej zostanie wydany katalog z nagrodzonymi pracami. 11. Wystawie towarzyszyć będzie seminarium poświęcone zastosowaniu komputera w kreowaniu współczesnej sztuki. Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane przez organizatorów.

Przewidywane są następujące nagrody:

  • I Nagroda 2500 zł
  • II Nagroda 1500 zł
  • III Nagroda 800 zł
  • Oraz trzy wyróżnienia po 400 zł
  • Jury może dokonać innego podziału nagród

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela komisarz wystawy: art. fotografik Sławomir Jodłowski, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Współorganizatorzy: Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski, Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Twórców

XVI Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2013
Zgłoszenie prac konkursowych do 10 kwietnia 2013 roku
Ocena prac: 12 kwietnia 2013 roku

Otwarcie wystawy pokonkursowej: 26 kwietnia 2013 roku, godz.18.00
Galerii ART-FOTO
Częstochowa

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa z dopiskiem CYBERFOTO

Dodaj komentarz