• 2013-01-02

Daniel Cichy redaktorem naczelnym wydawnictwa PWM

Od 1 stycznia redaktorem naczelnym Polskiego Wydawnictwa Muzycznego zostanie Daniel Cichy  – muzykolog,  współpracuje m.in.  z Tygodnikiem Powszechnym, Ruchem Muzycznym, Drugim Programem Polskiego Radia, Radiem Kraków oraz fachową prasą zagraniczną.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne (źródło: materiały prasowe)

Polskie Wydawnictwo Muzyczne (źródło: materiały prasowe)

Daniel Cichy urodził się w 1978 roku. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu. Pracuje w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na stanowisku asystenta, gdzie prowadzi zajęcia z Historii Muzyki, Literatury Muzycznej, Analizy Dzieła Muzycznego oraz Seminarium Prelekcji i Krytyki Muzycznej. Sprawuje opiekę nad studenckim Kołem Naukowym ICTUS.

Do kręgu zainteresowań Daniela Cichego należy współczesna twórczość kompozytorska, rozpatrywana w kontekście historii muzyki, estetyki, postaw filozoficznych oraz muzyka operowa ujmowana w perspektywie historycznej, socjologicznej i teatrologicznej. Rezultaty badań przedstawia na muzykologicznych konferencjach w kraju i zagranicą.

Laureat Ray E. & Ruth A. Robinson Musicology Award (2005), stypendysta Deutscher Musikrat i Ernst-von-Siemens-Musikstiftung (2004/2005), tygodnika Polityka (2007) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009, 2010). W 2009 roku nakładem oficyny Musica Iagellonica ukazała się jego książka Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadcie. Dzieje, rola i znaczenie w myśli teoretycznej, praktyce kompozytorskiej i życiu muzycznym drugiej połowy XX wieku.

Oprócz działalności naukowej, Daniel Cichy jest czynnym krytykiem i publicystą muzycznym. Regularnie publikuje eseje i teksty krytyczne w prasie polskiej Glissando, Didaskalia, Teatr i zagranicznej Neue Musikzeitung, MusikTexte, Neue Zeitschrift für Musik. Jest ponadto redaktorem Linii Muzycznej oficyny Korporacja Ha!Art oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Dodaj komentarz