• 2012-12-19

Muzeum na Prowincji – spotkanie z autorami inicjatywy

20 grudnia o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie odbędzie się spotkanie z Janiną Jeleńską Papp oraz Stefanem Pappem – autorami wystawy informacyjnej, będącej częścią autorskiego projektu zatytułowanego Nowatorska inicjatywa powstawania Muzeów na Prowincji.

Janina Jeleńska Papp, „Solidarność”, 2003, z serii „Przestrzeń rąk” (źródło: dzięki uprzejmości artystów)

Janina Jeleńska Papp, „Solidarność”, 2003, z serii „Przestrzeń rąk” (źródło: dzięki uprzejmości artystów)

Janina Jeleńska Papp i Stefan Papp postanawiają przekazać swój dorobek artystyczny w darze Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na rzecz powstania Muzeum przy Stodole w Lanckoronie.

Darowizna obejmuje około tysiąca prac: rzeźby, instalacje, kolaże, grafiki, ilustracje, rysunki satyryczne i artystyczne, dokumentacje fotograficzne realizacji rzeźb plenero­wych, dokumentacje kilkunastu akcji, m. in. realizacji nowatorskich projektów Sztuka i praca – wernisaż u Szadkowskiego (1975) Program Łańcucki (1976-78), Uwaga! Dzieci patrzą (1982–90–97). Darczyńcy pragną też przekazać muzeum obszerne archiwum oraz spory zbiór książek i albumów z zakresu literatury fachowej i naukowej, beletrystyki, poezji, polityki…

Pionierskim zadaniem powstania Muzeum przy Stodole, jest wypracowanie zasad tworzenia prowincjonalnych muzeów – na podstawie darów kolekcji oraz udostępniania gminnych działek lub obiektów, w zakresie:

  • zaangażowania samorządu w partnerstwie z MKiDN,
  • systemowej procedury pozyskiwania środków finansowych,
  • założeń projektowych i warunków funkcjonalnych,
  • programu edukacji i kompleksowego upowszechniania kultury artystycznej.

Według autorów projektu, koncepcja nowoczesnego muzeum na prowincji zakłada:

  • funkcjonalną, strukturalną i krajobrazową stosowność prowincjonalnej architektury muzealnej,
  • powiązanie ekspozycji dzieł z edukacją artystyczną i rozbudzaniem potrzeby obco­wania ze sztuką w różnych codziennych sytuacjach,
  • wielokierunkowy program użytkowy kompleksu muzeum i jego zaplecza intensyw­nej działalności zajęciowej, towarzyskiej, kulturalnej i publicznej,
  • stymulowanie postaw twórczego uczestnictwa mieszkańców w kształtowaniu miejs­cowego kulturowego kolorytu, nawiązującego do lokalnej tradycji.

Postanowiliśmy podarować nasz dorobek artystyczny – około tysiąc różnych prac, na rzecz powstania Muzeum w Lanckoronie o bogatym programie działalności kulturalnej i edukacyjnej. Zapraszamy Państwa na naszą niewielką Wystawę informacyjną w Gminnym Ośrodku Kultury.

Zobaczcie nasze prace: czy chcecie, aby ta twórczość była na co dzień obecna w Waszym życiu?

Janina Jeleńska Papp i Stefan Papp

Stafan Papp „Rok 1990” (źródło: dzięki uprzejmości artystów)

Stafan Papp „Rok 1990” (źródło: dzięki uprzejmości artystów)

Dr hab. Janina Jeleńska Papp, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego, urodziła się w 1946 r. w Dwojlincach na Litwie. W 1956 r. przyjechała do Polski. Maturę zdała w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie w 1965 r. Studia na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie ukończyła dyplomem w 1972 r.

W latach 1976 – 80 pracowała w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Krakowa. Od 1980 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedago­gicznego w Krakowie.

W 1989 r. zakończyła przewód kwalifikacyjny I stopnia, a w 2007 r. – przewód habilitacyjny na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie.

Zajmuje się rzeźbą, instalacją, medalierstwem i dydaktyką artystyczną.

Dr Stefan Papp urodził się w 1932 r. w Czerniowcach na Bukowinie. W 1947 r. przyjechał z Rumunii do Polski. Uczęszczał do Gimnazjum Snycerskiego w Cieplicach, do Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem oraz do Państwowego Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Jeleniej Górze, gdzie w 1952 r. zdał maturę. Studia na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie, w pracowni prof. Xawerego Dunikowskiego, ukończył dyplomem w 1958 r. W 1996 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Zajmuje się rzeźbą, kolażem, grafiką, rysunkiem satyrycznym i artystycznym, sztuką akcji, publicystyką kulturalną i społeczną, teorią i krytyką sztuki, teorią, metodologią i realizacją.

Wystawa będzie czynna od 16 grudnia 2012 roku, do 6 stycznia 2013 roku
Spotkanie z autorami odbędzie się w czwartek 20 grudnia, o godzinie 16.00
Janina Jeleńska Papp, Stefan Papp

Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie

Dodaj komentarz