• 2012-12-19

Generowanie projektów rozwojowych

19 grudnia w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem w Cieszynie odbędzie się spotkanie pt. Generowanie projektów rozwojowych.

Generowanie projektów rozwojowych (źródło: materiały prasowe organizatora)

Generowanie projektów rozwojowych (źródło: materiały prasowe organizatora)

Celem spotkania jest wypracowanie projektów rozwojowych o mniejszej lub większej skali, w których realizację mogą się aktywnie włączyć uczestnicy Śląskiego Klastra Dizajnu. Od września tego roku, dla bliższego zapoznania się z potencjałem każdego z podmiotów zangażowanych w klastrze, uruchomiony został cykl spotkań w siedzibach klastrowiczów. Jednocześnie planowane są dwa spotkania warsztatowe, w listopadzie i grudniu, moderowane przez Luka Palmena, podczas których mają powstać projekty rozwojowe, wizja klastra i plan działań na kolejny rok. Chodzi o to, aby klastrowicze mogli mocniej zaangażować się w kreowanie nowych produktów i zdobywanie nowych rynków, a także lepsze wykorzystanie potencjału klastra na rzecz innowacyjnych pomysłów.

Program:

 • 9.00 – powitanie
 • 9.10 – sesja 1: Otwarty umysł – czyli pomysły dla wykorzystania obserwowanych trendów. Metoda: burza mózgów przy pomocy tablic tematycznych, technika 3-6-5. Cel: minimalnie 100 generowanych pomysłów
 • 10.20 – podsumowanie sesji 1
 • 10.45 – przerwa
 • 11.00 – sesja 2: Na co nas stać – czyli od pomysłów do projektu. Metoda: praca zespołowa, opracowanie obrazu kompetencji i łańcuchów powiązań. Cel: minimalnie 10 generowanych projektów
 • 12.30 – podsumowanie sesji 2
 • 12.40 – lunch
 • 13.15 – sesja 3: Kluczowe punkty zwrotne – czyli stawiamy cele, określamy działania i skupiamy się na efektach Metoda: planowanie projektów, określenie kamieni milowych, uzgodnienie roli uczestników Cel: plany działań dla priorytetowych projektów
 • 14.45 – podsumowanie sesji 3
 • 15.45 – podsumowanie wyników warsztatu, zadanie domowe na grudzień 2012r.
 • 16.00 – zakończenie

Generowanie projektów rozwojowych
Prowadzący: Luc Palmen (InnoCo Sp. z o.o.)
19 grudnia 2012 r., godz. 9.00-18.00
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem
Cieszyn

Dodaj komentarz