• 2012-12-18

Witold Liszkowski i jego Sztuka osobista

W Galerii Dolnośląskiego Centrum Informacji Kulturalnej OKiS we Wrocławiu można oglądać wystawę Witolda Liszkowskiego pt. Sztuka osobista.

Witold Liszkowski, „Sztuka osobista”, 1977 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Witold Liszkowski, „Sztuka osobista”, 1977 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Witolda Liszkowskiego Sztuka osobista to pokazanie odbiorcom niektórych prac fotograficznych z końca lat siedemdziesiątych. W okresie tym autor zajmował się problemami natury erotycznej używając do tego celu aparatu fotograficznego.

Założeniem wstępnym towarzyszącym powstaniu tych realizacji jest chęć zwizualizowania w sposób racjonalny stanów natury osobistej i intymnej. Wychodząc z założenia, że sztuka posiadająca skostniałą retorykę, czyni interpretację jej nazbyt oczywistą, pragnę rejestrować sytuację wieloznaczne, dopuszczając mnogość skojarzeń i odniesień. Poruszając problemy erotyczne i dyskretne chcę mówić o sprawach istotnych dla wszystkich, stanowiących zagadnienia uniwersalne. Ważnym wyróżnikiem tych prac jest ich konstrukcja, montaż, czy też inaczej mówiąc forma rozumiana jako relacje pomiędzy poszczególnymi elementami struktury komunikatu.

Forma moich fotografii oparta jest o spójny, rejestracyjny system znaków, w obszar którego wprowadzam niejednokrotnie zmiany kontekstowe, manipulując poszczególnymi elementami przekształcam ich odniesienia pojęciowe i emocjonalne. W ten sposób staram się precyzyjnie transformować czynności w inne czynności, pojęcia w inne pojęcia, implikując wieloznaczność skojarzeń i obszar znaczeniowy swoich prac. Jest to swoista próba penetracji możliwości języka fotograficznego, możliwości jego płynności i relatywności, pozwalająca na tworzenie jednorodnych systemów znaków, jednoczących sprzeczne i przeciwstawne znaczenia.

Witold Liszkowski

Witold Liszkowski urodził się w 1954 roku we Wrocławiu. W 1979 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby we Wrocławiu. W latach 1977-1981 brał udział w wielu wystawach, seminariach i festiwalach artystycznych w kraju i za granicą. Prezentował nurt sztuki eksperymentalnej i interdyscyplinarnej. Zrealizował liczne akcje uliczne, happeningi i performance. Uczestniczył w wielu festiwalach teatralnych, realizując własne spektakle i działania parateatralne, m.in.: Festiwal Teatru Otwartego we Wrocławiu, Festiwal Norwidowski w Jeleniej Górze. W latach 1977-1980 działał w grupie twórczej Sztuka i Teoria, łącząc aktywność artystyczną z refleksją teoretyczną i estetyczną. Od 1995 realizuje cykle malarsko-rysunkowe Struktury osobiste oraz projekcje i spektakle Sztuka zjawiskowa, w Polsce i za granicą.

Od 2005 roku realizuje wraz z wrocławską sopranistką Dominiką Zamarą interdyscyplinarny projekt Wspólna przestrzeń. Jest wykładowcą w Wyższym Studium Fotografii AFA w latach 1997-2006, od 2006-2008 w ASP we Wrocławiu i autorem ponad siedemdziesięciu indywidualnych wystaw i pokazów multimedialnych. Jest przedstawicielem sztuki interdyscyplinarnej i otwartej, integrującej tworzenie sztuki z refleksją nad nią.

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Witold Liszkowski, Sztuka osobista
Wernisaż: 6 grudnia 2012 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 21 grudnia 2012 roku
Galeria Dolnośląskiego Centrum Informacji Kulturalnej OKiS
Rynek-Ratusz 24
Wrocław

Dodaj komentarz