• 2012-12-14

Kody dialogu – oprowadzanie kuratorskie

15 grudnia o godz. 17.00 w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi odbędzie się oprowadzanie kuratorów wystawy Kody dialogu: Martyny Kramki i prof. Janusza Zagrodzkiego. Oprowadzaniu będzie towarzyszyć promocja wydawnictwa Kody Dialogu, stanowiącego element projektu Fundacji – Typograffiti – Sztuka Obiecana 2012.  Wystawa nawiązuje do ekspozycji Drukarstwo nowoczesne z 1933 roku.

Wernisaż wystawy „Kody dialogu”, fot. Małgorzata Kruszyniak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wernisaż wystawy „Kody dialogu”, fot. Małgorzata Kruszyniak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawie towarzyszyć będą działania w przestrzeni miejskiej z użyciem typograficznych szablonów i większych form plastycznych. Na ścianach łódzkich kamienic zostały wykonane trzy murale według prac Samuela Szczekacza (ul. Rewolucji 1905 r. 10), Gerarda Jürgena Bluma -Kwiatkowskiego (ul. Piotrkowska 49) i Tadeusza Piechury (ul. Nowomiejska 10).

Kody dialogu to wystawa, która ma na celu pokazanie następców, uczniów, naśladowców ale też oponentów Władysława Strzemińskiego. W 1932 roku ten awangardowy artysta, malarz i teoretyk opublikował skierowane do ogółu artystów i grafików zaproszenie do wspólnej pracy nad nowoczesnym alfabetem. Do tekstu tego zaproszenia autor dołączył własną propozycję kształtu liter, dziś określaną jako alfabet Strzemińskiego.

Takie było dosłowne znaczenie tej publikacji, ale można ją odczytywać także na inne sposoby. Na przykład jako wezwanie do współtworzenia plastycznego systemu form i znaków opartego na świadomości czasów, w których się żyje. Takie ujęcie odzwierciedlałoby działania Strzemińskiego na rzecz upowszechnienia osiągnięć europejskiej awangardy artystycznej.

Alfabet ten można także odczytać symbolicznie, przyporządkowując poszczególnym jego literom pojęcia charakteryzujące rozwijaną i propagowaną przez Strzemińskiego koncepcję formy.

Organizatorami projektu są Fundacja In Search Of… oraz Miejska Galeria Sztuki w Łodzi.

Kody dialogu
Oprowadzanie kuratorskie: 15 grudnia 2012 roku, godz. 17.00
Wystawę można oglądać od 7 grudnia 2012 roku do 5 stycznia 2013 roku
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

Dodaj komentarz