• 2012-12-11

Salon Przemyski i jego Artefakty

Od 14 grudnia w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu będzie można oglądać wystawę przeglądu współczesnej plastyki pt. Artefakty.

Wystawa Salonu Przemyskiego „Artefakty”, Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Salonu Przemyskiego „Artefakty”, Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pierwszy pomysł organizacji dorocznego przeglądu współczesnej plastyki przemyskiego środowiska plastycznego pod nazwą Salon Przemyski związany był z powstaniem w roku 1975 województwa przemyskiego, oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków i Biura Wystaw Artystycznych. W zasięgu nowego województwa znalazły się większe środowiska artystów Przemyśla, Jarosławia, Przeworska i Lubaczowa.

Organizowany przez wiele lat Salon Przemyski ożywił działalność artystyczną nowego województwa i stał się interesującym przeglądem aktualnych tendencji w sztuce współczesnej. Kwalifikacja do wystawy lub otrzymane nagrody były cenionym wyróżnieniem. Bardzo duże zainteresowanie artystów i widzów stworzyło doroczną platformę ścierania się osobowości, stylów i poszukiwań.

Po roku 1989 wraz z nową sytuacją w kraju, a także w naszym środowisku, zmieniliśmy formułę tego przeglądu, koncentrując się na realizowanych przemiennie i bardziej wymiernych przeglądach i konkursach na Rysunek / Grafikę Roku lub Obraz Roku. Z chwilą powstania województwa podkarpackiego, nasze dotychczasowe środowisko plastyczne uległo znacznemu zmniejszeniu, ograniczając się w zasadzie do artystów zamieszkałych na terenie Przemyśla. W związku z tym w roku 1999 zaproponowaliśmy nowy projekt pod nazwą Artefakty – Doroczny Intermedialny Przegląd Przemyskiego Środowiska Plastycznego, znacznie rozszerzając formułę przeglądu. Pomimo pozytywnych opinii, efekty tego projektu nie były na tyle obiecujące, aby uzasadniały dalszą jego kontynuację.

W miejsce dotychczasowych, tradycyjnych przeglądów regionalnych  organizatorzy zaproponowali doroczne projekty autorskie Artefakty, mające na celu rozpoznanie, ujawnienie i analizę wybranych problemów, zjawisk i tendencji w sztuce współczesnej przy udziale krytyków i artystów regionu Podkarpacia – Podkarpacką Galerię Sztuki Współczesnej. Liczymy, że zakładany brak rywalizacji i zawsze problematycznych werdyktów jury sprzyjać będzie prawdziwie swobodnej kreacji artystycznej i stworzy ciekawą, intrygującą sytuację – nieskrępowaną regułami – konfrontację postaw i poszukiwań artystycznych.

Salon Przemyski, Artefakty
Wernisaż: 14 grudnia 2012 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 8 stycznia 2013 roku
Galeria Sztuki Współczesnej
Instytucja Kultury Województwa Podkarpackiego
ul. T. Kościuszki 3
Przemyśl

Dodaj komentarz