• 2012-12-10

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 1980-81: buntownicy czy postrewizjoniści?

12 grudnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbędzie się spotkanie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 1980-81: buntownicy czy postrewizjoniści?

Plakat „Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 1980-81: buntownicy czy postrewizjoniści?” (źródło: materiały prasowe)

Plakat „Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 1980-81: buntownicy czy postrewizjoniści?” (źródło: materiały prasowe)

W dyskusji na temat książki Załamanie na froncie ideologicznym. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich od Sierpnia’80 do stanu wojennego, weźmie udział autor dr Daniel Wincenty oraz Jerzy Surdykowski. Spotkanie poprowadzi Roman Graczyk.

Okres jawnego istnienia Solidarnośc (1980-1981) to w dziejach Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich czas niezwyczajny. Po dekadach egzystencji fasadowych struktur dziennikarskich, SDP pod przywództwem Stefana Bratkowskiego przebudziło się do roli rzeczywistego reprezentanta dziennikarzy. Więcej nawet: sytuując się na pozycji mediatora stało się ważnym czynnikiem na polskiej scenie politycznej tego burzliwego czasu.

Czy można jednak uznać, że ówczesne SDP wykuwało podstawy dla dziennikarstwa prawdziwie niezależnego, nie uwikłanego w spory polityczne, obiektywnie opisującego rzeczywistość? Jaki był wpływ tamtego etosu na kształt dziennikarstwa polskiego u progu III RP? Te tematy zostaną poruszone w dyskusji w Bibliotece przy Rajskiej w Krakowie.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 1980-81: buntownicy czy postrewizjoniści?
12 grudnia 2012 roku
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Dodaj komentarz