• 2012-12-05

Publiczna kolekcja sztuki XXI wieku m.st. Warszawy

8 grudnia w kawiarni PaństwoMiasto w Warszawie zostaną przedstawione wyniki poszukiwań publicznej kolekcji sztuki XXI wieku m.st. Warszawy.

Spotkanie „Publiczna Kolekcja Sztuki XXI wieku m. st. Warszawy", plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Spotkanie „Publiczna Kolekcja Sztuki XXI wieku m. st. Warszawy", plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kiedy myślimy o publicznej kolekcji, mamy na myśli obiekty sztuki znajdujące się w miejscach ogólnodostępnych, a sfinansowane przez publiczne, wspólne dla społeczności lokalnej środki.

Poszukiwania rozpoczęto od sprawdzenia, czy za kolekcję miejską Warszawy możemy uznać prace powstające w przestrzeni publicznej, realizowane co roku dzięki konkursom dotacyjnym organizowanym przez miasto Warszawa. Chciano zbadać, jakie są losy dóbr kultury najnowszej powstających dzięki środkom publicznym. Jaki jest ich status prawny? Czy automatycznie znajdują się w domenie publicznej? Czy miasto ma jakieś narzędzia zarządzania powstałymi w ten sposób zasobami sztuki?

Szukano też sztuki w rejestrach, indeksach i ewidencjach urzędów m.st. Warszawy. I znalziono! Zbiór ten liczy ponad setkę obiektów sztuki administrowanych dziś przez różne urzędy m.st. Warszawy, w tym najbardziej spójną część tej kolekcji, stworzoną przez Wojciecha Krukowskiego w czasie, gdy był dyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski – ponad 30 prac takich artystów jak m.in.: Mirosław Bałka, Paweł Althamer, Roman Opałka, Wilhelm Sasnal, Katarzyna Kozyra, Zbigniew Libera czy Henryk Stażewski, zakupionych przez nieistniejącą już Gminę Warszawa Centrum, znajduje się obecnie w depozycie warszawskiego CSW.

Zbiorowy kolekcjoner to skomplikowana figura, a w przypadku Warszawy wydaje się, że cierpi na rozdwojenie jaźni: z jednej strony posiada pokaźny zbiór dzieł sztuki współczesnej, które dzięki jego dotacjom co roku realizowane są przede wszystkim w przestrzeni publicznej, jednak nie tworzy z nich swojej kolekcji; z drugiej strony przyznaje się do posiadania kolekcji zupełnie innej, którą definiuje przede wszystkim stan prawny jej chaotycznych elementów. Organizatorzy Mamy nadzieję, że zebrane przez nas treści okażą się początkiem niełatwej dyskusji o wspólnocie-kolekcjonerze i punktem wyjścia do bardziej zaawansowanych działań wokół publicznej kolekcji sztuki Warszawy. Zanim to jednak nastąpi, po prostu się jej przyjrzyjmy.

Skład: Fabio Cavallucci (dyrektor CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie), Mikołaj Iwański (ekonomista), Marek Kraszewski (dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy), Aleksandra Litorowicz (Fundacja Puszka), Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowa Polska) oraz Marcin Jasiński (Naczelnik Wydziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Biura Kultury m.st Warszawy).

Publiczna kolekcja sztuki XXI wieku m.st. Warszawy
Spotkanie i dyskusja odbędzie się 8 grudnia 2012 roku o godzinie 12.00
Kawiarnia PaństwoMiasto
ul. Andersa 29
Warszawa

Dodaj komentarz