• 2012-11-30

Łódź – miasto i ludzie w okresie II Rzeczypospolitej

W Muzeum Miasta Łodzi można oglądać wystawę Lata dwudzieste, lata trzydzieste. Łódź – miasto i ludzie w okresie II Rzeczypospolitej.

Wystawa „Lata dwudzieste, lata trzydzieste. Łódź – miasto i ludzie w okresie II Rzeczypospolitej” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „Lata dwudzieste, lata trzydzieste. Łódź – miasto i ludzie w okresie II Rzeczypospolitej” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa historyczna o charakterze edukacyjnym ma układ problemowy, chociaż jej początek i zakończenie zamykają dwa ważne wydarzenia będące cezurą tego dwudziestolecia – 11 listopad 1918 roku, czyli odzyskanie niepodległości i trudne początki odbudowy życia miasta, oraz 1 wrzesień 1939 r. – wybuch II wojny światowej.

Ekspozycja zorganizowana w oparciu o zbiory własne Muzeum Miasta Łodzi (dokumenty, fotografie, przedmioty codziennego użytku), na ograniczonej przestrzeni ukazuje stan miasta po 123 latach niewoli i dorobek pokolenia lat 20. i 30. XX wieku.

Portret miasta i jego mieszkańców jest niejednoznaczny. Z jednej strony pozostało wiele zaniedbań lat minionych, na które nakładały się zrujnowany przemysł, kryzysy ekonomiczne, strajki i bezrobocie. Z drugiej strony jednak rozpoczęto wówczas na szeroką skalę budowę wodociągów i kanalizowanie nieruchomości, rozwinięto elektryfikację, radiofonizację i komunikację Łodzi, zbudowano szereg obiektów użytku publicznego, w tym zwłaszcza szkoły, szpitale, osiedla mieszkaniowe a także oddano łodzianom do użytku nowe tereny zielone.

Wystawa próbuje także ukazać skrótowo oblicze polityczne Łodzi okresu międzywojennego, rysujące się wyraźniej w walce przedwyborczej do parlamentu i władz samorządowych.

Lata dwudzieste, lata trzydzieste. Łódź – miasto i ludzie w okresie II Rzeczypospolitej
Wernisaż: 27 października 2012 roku
Wystawa potrwa do 20 stycznia 2013 roku
Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15
Łódź

Dodaj komentarz