• 2012-11-29

Galeria [ON] skończyła 35 lat

30 listopada w dawnej Synagodze w Poznaniu rozpoczną się obchody 35-lecia Galerii [ON].

35-lecie Galerii ON w Poznaniu, zaproszenie (źródło: materiały prasowe organizatora)

35-lecie Galerii ON w Poznaniu, zaproszenie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Galeria [ON] to miejsce, które wsławiło się niezależną non-profitową działalnościąprzez 35 lat, w tym czasie miejsce to wyklarowało wiele osobowości twórczych, interesujących zjawisk w obrębie sztuki Poznania jak i w sztuce polskiej. Historia intensywnej działalności [ON]u, czyli jej pozytywna atmosfera, oraz ludzie którzy tworzyli to miejsce, wartości jakimi kierowała się galeria, kształtują nadal wyrazisty obraz artysty, kuratora i odbiorcy w dzisiejszej płynnej rzeczywistości.

W latach siedemdziesiątych grupa artystów pod wodzą Wołyńskiego, Müllera i Dymarskiego, wykonała serie happeningów, których bohaterem był tajemniczy Olgierd Nowak. Postać nieistniejąca, archetyp homo sovieticusa, wzorcowego funkcjonariusza socjalistycznej władzy. Olgierd Nowak, to każdy i nikt zarazem, w wizerunkach O.N. doszukiwano się rysów wielu znanych postaci życia publicznego, ale trudno też było ustalić, do kogo jest na prawdę podobny.

Galeria Olgierda Nowaka narodziła się z inicjatywy grupy artystycznej Od Nowa (funkcjonującej od 1970 do 78., Wojciech Müller, Bogumił Kaczmarek, Izabella Gustowska, Wiesław Krzyżaniak i Lidia Zielińską) we wnętrzach Zamku Cesarskiego. Legenda o Olgierdzie Nowaku, przetrwała w [ON]ie od epoki PRLu po czasy dzisiejsze. Z tą symboliczną postacią wiązała się pewna anonimowość działania galeryjnego [ON]u. Była to nieformalna funkcja kierownicza oraz utrzymanie niezależności względem systemu polityczno/prawnego, czyli w tzw. forma non- profitowa. Ta struktura, jak i zabezpieczenie finansowe z ramienia PWSSP (później ASP i UAM) oraz Władz Miasta Poznania pomogły przetrwać Galerii [ON] w latach komunizmu, postkomunizmu i w kapitalistycznym rozkwicie na pocz. lat 90. Wraz z nią w latach 70/80 na podobnych zasadach, funkcjonowały w Poznaniu Akumulatory, Akumulatory 2, Maximal-Art i Galeria Rysunku, Galeria Kontakt, Galeria Ulissess.

Galeria autorska [ON]u trwała do 2003 r., to okres realizacji kuratorskich, Krystyny Piotrowskiej, Izabelli Gustowskiej i Sławomira Sobczaka. Naznaczyły one nowy charakter sztuki tamtego okresu. Program kuratorstwa Krystyny Piotrowskiej, dotyczył pokazów rysunków i grafiki. Za kurateli Izabelli Gustowskiej obserwujemy analizę sztuki w obrębie nowych mediów – instalacji, dźwięku, obiektów, filmów video jak i wokół nowej tematyki feministycznej – Czas Zatrzymany(79), Skąd – dokąd(81).

Performance, akcje, pokazy, grafika i animacja komputerowa, spektakle, działania efemeryczne, instalacja interaktywna, multimedialna, wydarzenia, poezja wizualna, video spektakl proponowane były przez kuratora Sławomira Sobczaka jak i współpracującego z nim w latach 98-2001 Huberta Czerepoka. W tym okresie patronowali działaniom uznani krytycy sztuki Grzegorz Dziamski, Monika Bakke i Marek Wasilewski. W latach 90. prezentowano profile młodych twórców tamtego okresu, z Polski i z zagranicy(m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Szwecji, Słowacji, Izraela), byli to m.in. Marek Wasilewski, Marcin Berdyszak, Radosław Czarkowski, Agata Michowska, Anna Baumgart, Paweł Kaszczyński, Zbigniew Rogalski, Anna Tyczyńska, Rafał Jakubowicz, Elżbieta Jabłońska, Alex Hidal, Simon Streather, Saskija Breitenreicher, Marcus Lerviks, oraz twórców uznanych jak Zbigniew Warpechowski, Janusz Bałdyga, Douglas Davis, Izabella Gustowska, Piotr Kurka, Zbigniew Taszycki.

Magdalena Komborska

35-lecie Galerii [ON]
Rozpoczęcie obchodów: 30 listopada 2012 roku, godz. 18.00
Obchody potrwają od 30 listopada do 2 grudnia 2012 roku
Dawna Synagoga
ul. Wroniecka
Poznań

Dodaj komentarz