• 2012-11-26

Oczy skóry: Architektura i zmysły

W grudniu nakładem Fundacji Instytut Architektury ukaże się polska edycja książki Juhaniego Pallasmy The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses (Oczy skóry: Architektura i zmysły).

Juhani Pallasmaa: „Oczy skóry: Architektura i zmysły” (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Juhani Pallasmaa: „Oczy skóry: Architektura i zmysły” (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Juhani Pallasmaa jest fińskim architektem, emerytowanym profesorem politechniki w Helsinkach oraz wizytującym profesorem na kilku amerykańskich uniwersytetach (Washington University w St. Louis, University of Illinois at Urbana−Champaign). Choć autor książki jest aktywnym architektem, to jego pisarstwa nie da się już tak łatwo zamknąć w ramach jednej dyscypliny akademickiej. Teksty zawarte w tomiku The Eyes of the Skin lokują się na styku teorii architektury, filozoficznej i kulturoznawczej refleksji nad kondycją współczesnej cywilizacji oraz pierwszorzędnej eseistyki.

Myśl Pallasmy wyrasta z doświadczenia architektury i ogólnej refleksji nad człowiekiem, ale uwzględnia szerokie spektrum kulturowych bodźców, znajduje oparcie w różnych tradycjach filozoficznych i estetycznych i ujęta jest na dodatek w na pierwszy rzut oka oszczędny, ale wartościowy artystycznie styl. Jako taka stanowi próbę holistycznego ujęcia problemu relacji pomiędzy człowiekiem a jego otoczeniem oraz tego, jaką rolę w tym procesie odgrywają ludzkie ciało i zmysły.

Książki Pallasmy wymieniane są wśród takich kluczowych publikacji poświęconych architekturze jak O architekturze Witruwiusza, Learning from Las Vegas Roberta Venturiego, Delirious New York Rema Koolhaasa czy Myślenie architekturą Petera Zumthora.

The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses (Oczy skóry: Architektura i zmysły)
Autor: Juhani Pallasmaa
Przekład: Michał Choptiany
Projekt graficzny: Anna Zabdyrska
Redakcja i korekta: Dorota Leśniak-Rychlak, Magdalena Petryna, Ewa Ślusarczyk
Wydawca: Fundacja Instytut Architektury
Data wydania: grudzień 2012 r.

Dodaj komentarz