• 2012-11-26

Dan Perjovschi i Honza Zamojski w Galerii Arsenał

W Galerii Arsenał w Białymstoku od 21 grudnia swoje prace prezentować będzie Dan Perjovschi oraz Honza Zamojski.

Dan Perjovschi, „Erased graffiti", Mexico 2012 (źródło: materiał prasowy)

Dan Perjovschi, „Erased graffiti", Mexico 2012 (źródło: materiał prasowy)

Dan Perjovschi urodził się w 1961 roku w Sibiu w Rumuni. Obecnie mieszka i pracuje w Bukareszcie. W 2004 roku został wyróżniony nagrodą im. Gergea Maciunasa. Twórczość rumuńskiego artysty odnieść można do rodzaju malarstwa monumentalnego z tą różnicą, że rolę płótna w tradycyjnym przedstawieniu malarskim zastępuje tutaj przestrzeń galerii, jaką jest monochromatyczna ściana, którą artysta pokrywa niezliczonymi formami figuratywnymi odnoszącymi się do problemów związanych z kulturą; zarówno w jej wąski rozumieniu, jako kultury artystycznej (w tym rynku sztuki oraz instytucjonalizacji artysty i dzieła), oraz szeroko rozumianej rzeczywistości ludzkiej. Artysta tworzy grafiki, których charakter utrzymany jest w prymitywnej konwencji komiksowej – ogranicza się do podstawowych form, które w wyobraźni widza tworzą antropomorficzne kształty rozpoznawane przez nas na co dzień. Dan Perjovschi tworzy swoje grafiki w przestrzeniach galeryjnych na całym świecie m.in. Museum of Modern Art, gdzie w 2007 roku odbyła się wystawa z jego udziałem pod tytułem What happened to us ? Jak podkreśla autor, tworzone przez niego prace odnoszą się do subiektywnych przemyśleń na temat otaczającej nas rzeczywistości. Grafiki stanowią rodzaj logo, które artysta umieszcza w przestrzeni galeryjnej, a te z koli stanowią wizualizację dla idei rodzących się z obserwacji codzienności.

Honza Zamojski urodził się w 1981 roku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (wydział Grafiki; specjalność: Komunikacja Wizualna, dyplom z wyróżnieniem obroniony we wrześniu 2008) oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ( kulturoznawstwo i filozofia na Wydziale Nauk Społecznych). Niektóre nagrody, stypendia i rezydencje: Medal Młodej Sztuki – nagroda Głosu Wielkopolskiego; nominacja do Paszportów Polityki w kategorii Sztuki Wizualnej; Kulturysta Roku, nagroda Programu 3 Polskiego Radia; druga nagroda w konkursie Spojrzenia 2011 – Nagroda Fundacji Deutsche Bank dla najciekawszych młodych polskich artystów; Brązowy Medal dla książki Jak jsem potkal d’abla w konkursie Best Book Design from all over the World, organizowanym przez Stiftung Buchkunst w Lipsku; roczne stypendium Fundusz Promocji Twórczości Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; trzymiesięczna rezydencja w Triangle Art Association, Nowy Jork.

Honza Zamojski, niczym krnąbrny uczeń, wydaje się kpić z nauczyciela, a nawet z całej klasy. W rzeczywistości jego wystawa New Drawings, Portraits and a Poem ukazuje z różnych perspektyw wysiłki, frustracje i nastroje towarzyszące tworzeniu sztuki. Zamojski analizuje punkty odniesienia oraz figury, z którymi wiąże się obawa o bycie pod czyimś wpływem. Ingeruje w historyczne i ikoniczne obrazy, wprowadzając do nich rysunkowe postaci czy niezdarne wizerunki. Interwencje te obejmują tematy znane zarówno z historii sztuki i religii, jak nauki czy pop kultury, jednakowo potraktowane dzięki komicznym rysunkom Zamojskiego. Idea bycia artystą może być równie istotna jak praca nad dziełem sztuki, a Zamojski sprawia, że kwestia ta staje się oczywista.

Ruba Katrib, kurator wystawy

Kuratorami wystawy są Ruba Katrib (Honza Zamojski) i Monika Szewczyk (Dan Perjovschi).

Wystawa Honzy Zamojskiego i Dana Perjovschi
Od 21 grudnia 2012 roku do 17 stycznia 2013 roku
Galeria Arsenał
A. Mickiewicza 2
Białystok

Dodaj komentarz