• 2012-11-24

Stanisław Dróżdż. Czas | Między

Od 6 grudnia w Galerii Muzalewska w Poznaniu będzie można oglądać wystawę Stanisław Dróżdż. Czas | Między.

Stanisław Dróżdż, „Continuum I”, 1973, Copyrights: Anna Dróżdż (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Dróżdż, „Continuum I”, 1973, Copyrights: Anna Dróżdż (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Stanisław Dróżdż. Czas | Między to kolejna prezentacja dzieł owego najwybitniejszego w Polsce twórcy poezji konkretnej w Galerii Muzalewska w Poznaniu.  Obecna wystawa obmyślona oraz zrealizowana została we współdziałaniu z Anną Dróżdż. W publikacji towarzyszącej pokazowi znalazł się tekst – w sposób syntetyczny ujmujący całe dokonanie artystyczne Dróżdża (1939-2009) – napisany przez Wiesława Borowskiego, krytyka który przez lata uobecniał w Galerii Foksal w Warszawie kolejne dzieła Dróżdża, a pośród nich w 1977 to najbardziej znane między.

Koordynujący przygotowania do nowego poznańskiego pokazu Jaromir Jedliński, w drugim zamieszczonym w tej publikacji tekście, pisze:

Dróżdż tworzył świat – myśli i słów, także emocji i więzi. Sygnałami płynącymi z tego świata są tworzone przezeń koncepty i ich realizacje.

W wystawie pokazane zostały najważniejsze z pomiędzy tych konceptów (pojęciokształtów, jak je nazywał Dróżdż) z wszystkich okresów tworzenia wrocławskiego artysty-poety konkretysty (to jest począwszy od 1967) oraz wybrane ich realizacje, a pośród nich obiekt przestrzenny między z 1994.

Obok znaczeń, jakie niesie praca między w wystawie najsilniejszy akcent położony został na kwestii uzmysławiania sobie oraz odbiorcom fenomenu czasu przez Dróżdża. Jedliński mówi też o poszukiwaniu jakiejś stałej Dróżdża, a sam artysta to określenie Jedlińskiego uznał za bardzo trafne i dopowiadał (na przełomie 2006 i 2007), że:

To lata praktyki sformułowały poetykę, którą obecnie można nazwać ‘stała Dróżdża’. Na poetykę tę składa się połączenie znaku, słowa, języka, systemu z myślą (myśleniem o czasie najczęściej) i nadawanie zawartej w tych składnikach hojności znaczeń kształtu wizualnego oraz przestrzennego.

Swoistą ikoną wystawy jest zdjęcie ukazujące artystę siedzącego w narożniku sali Zakładu nad Fosą we Wrocławiu w przestrzeni wystawy Zegary. Poza konkretem (maj 1981).

Stanisław Dróżdż, obiekt „między”, 1994 (Copyrights: Anna Dróżdż), w przestrzeni wystawy „Stanisław Dróżdż. Czas | Między”, Galeria Muzalewska w Poznaniu, grudzień 2012 - luty 2013, fot. Zdzisław Orłowski (źródło: materiały prasowe)

Stanisław Dróżdż, obiekt „między”, 1994 (Copyrights: Anna Dróżdż), w przestrzeni wystawy „Stanisław Dróżdż. Czas | Między”, Galeria Muzalewska w Poznaniu, grudzień 2012 - luty 2013, fot. Zdzisław Orłowski (źródło: materiały prasowe)

Motto wystawy Czas | Między stanowi poemat bez tytułu Dróżdża, dedykowany Rodzicom, napisany przez artystę w latach 1960-tych. Czytamy w nim: …żyjemy śmiercią, umieramy życiem, nie znając czasu ….

Stanisław Dróżdż. Czas | Między
Wernisaż: 6 grudnia 2012 roku
Wystawa potrwa do 28 lutego 2012 roku
Galeria Muzalewska
ul. Głogowska 29/6a
Poznań

Dodaj komentarz