• 2012-11-22

Gdzie jest Muzeum Niepodległości?!

Do 12 grudnia można zgłaszać prace do otwartego konkursu na projekt urbanistyczny otoczenia siedziby Muzeum Niepodległości w Warszawie.

„Architektura Polski niepodległej” w Muzeum Niepodległości (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Architektura Polski niepodległej” w Muzeum Niepodległości (źródło: materiały prasowe organizatora)

Temat: Ukształtowanie otoczenia siedziby Muzeum Niepodległości w Warszawie zmierzające do wydobycia walorów przestrzeni miejskiej poprzez powiązanie pałacu z jego najbliższą okolicą.

Celem konkursu jest wywołanie dyskusji dotyczącej jakości przestrzeni miejskiej otoczenia Muzeum Niepodległości w Warszawie w oparciu o obecne istniejące uwarunkowania funkcjonalne, kompozycyjne i wizerunkowe tego fragmentu miasta. Spodziewamy się innowacyjnych propozycji, które przyniosą rozwiązanie obecnej, daleko niezadowalającej sytuacji pałacu Przebendowskich, siedziby muzeum, wykorzystujące jego usytuowanie względem szlaków komunikacyjnych do stworzenia silniejszej integracji wizualnej i informacyjnej z miastem.

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do studentów oraz absolwentów wydziałów architektonicznych wyższych uczelni, a profesjonalna wiedza i umiejętności nabywane w toku studiów powinny zapewnić właściwe opracowanie podanych niżej problemów. Podczas przyjmowania prac nie będą wymagane jednak żadne zaświadczenia.

Projekt powinien uwzględniać duże możliwości powiązania pałacu z otaczającą go przestrzenią oraz związane z nią problemy, np.:

 • Bezpośrednie sąsiedztwo szlaku pieszo-spacerowego pomiędzy Ogrodem Saskim a parkiem Krasińskich.
 • Bliskość szlaku turystycznego pomiędzy placem Bankowym a Starym Miastem.
 • Problem dostępności do pałacu dla pieszych.
 • Walor unikalności architektury pałacu.
 • Problem widoczności pałacu z przystanków komunikacji miejskiej w al. Solidarności przy placu Bankowym.
 • Problem widoczności pałacu w perspektywie al. Solidarności od strony Woli.
 • Problem widoczności pałacu z tarasu przy ul. Miodowej nad zachodnim wylotem tunelu al. Solidarności
 • Problem widoczności pałacu z poziomu jezdni al. Solidarności od strony wschodniej.
 • Problematyczne usytuowanie pałacu na środku na arterii komunikacyjnej samochodowej, tramwajowej i autobusowej, jednocześnie wzmacniające jego ekspozycję. Projekt może wykorzystać także inne, bardziej wyrafinowane możliwości powiązania pałacu z otoczeniem.

Jury:

 • dr hab. inż. Anna Dybczyńska-Bułyszko, architekt, wykładowczyni na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, autorka publikacji naukowych z dziedziny architektury i urbanistyki Warszawy XX w.
 • Jarosław Zieliński, historyk architektury i varsavianista, autor publikacji o Warszawie (m.in. serii Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy), szef Działu Historycznego w Redakcji WMI Stolica, laureat nagród za działalność upowszechniającą wiedzę o Warszawie
 • Aleksandra Stępień, historyk sztuki, Prezes Stowarzyszenia Miasto Moje A w Nim zajmującego się upowszechnianiem dyskusji o jakości przestrzeni publicznej miast, jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki okresu odbudowy Warszawy w pierwszym dziesięcioleciu po II wojnie światowej.
 • Krzysztof Mordyński, historyk, kurator prowadzący projekt Architektura Polski niepodległej, autor prac naukowych i popularnonaukowych dotyczących architektury i urbanistyki Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem okresu socrealizmu.

Gdzie jest Muzeum Niepodległości?!
Termin składania prac: 12 grudnia 2012 r., godz. 17.00
Dział  Historii lub w Dział Edukacji i Promocji
Muzeum Niepodległości
Warszawa

Dodaj komentarz