• 2012-11-17

Synchronicity 2012: Chwała miasta

22 listopada o godz. 19.00 w Klubie PaństwoMiasto w Warszawie zostanie otwarta wystawa podsumowująca projekt Synchronicity 2012 pt. Chwała miasta.

Wizja centrum Warszawy autorstwa Jacka Damięckiego i Jana Gootsa, 1991 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wizja centrum Warszawy autorstwa Jacka Damięckiego i Jana Gootsa, 1991 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tematem tegorocznej edycji cyklu Synchronicity jest promocja miast przez architekturę. Przypadek studyjny stanowi Warszawa – promująca się jako miasto pustych przestrzeni, przyciągające inwestorów obietnicą architektury, którą będą mogli tu zbudować, osiągając przy okazji wysoką stopę zwrotu inwestycji, miasto pełne nowych biurowców, kuszące turystów (współczesnymi) zabytkami i zbytkowną infrastrukturą sportową. Tymczasem od 10 lat, od czasu powstania Fundacji Bęc Zmiana, można zaobserwować rosnący wzrost oddolnego zainteresowania miastem i architekturą, budzenia się ruchów miejskich, badań zjawisk społecznych zachodzących w miastach, opartych na wiedzy działaniach inicjowanych przez entuzjastów, za którymi często nie stoją żadne instytucje, ale dla których podstawą jest szczera chęć poznania swojego lokalnego środowiska.

Proponowana przez organizatorów perspektywa formułuje więc inną wizję promocji miasta – skierowaną do wewnątrz, opartą na sile mieszkańców tworzących miasto, a także na wiedzy o znaczącym, a niesłusznie znanym jedynie niewielkiemu kręgowi specjalistów, dorobku architektów tu pracujących. To narracja o mieście oparta na lokalnej anegdocie, ukazująca Warszawę jako idealne pole doświadczalne dla wizjonerskich i eksperymentalnych przedsięwzięć. Wystawa prezentuje te elementy z przeszłości, które zdaniem organizatorów wpływają, bądź mogą wpływać, na teraźniejszość miasta, pokazuje oficjalny obraz miasta-firmy kształtowanego na międzynarodowych targach inwestycyjnych, przewiduje, jakie mechanizmy obserwowane w dzisiejszej przestrzeni Warszawy wpłyną na jej kształt w przyszłości.

Prawdziwa miejska zmiana, która jest niezbędna, rozpoczyna się nie od zdobycia władzy, lecz od zrozumienia mechanizmów prowadzących do odbudowy podmiotowości miasta, do odzyskania przez miasto możliwości kształtowania swojego własnego losu, swojej przyszłości.

– Krzysztof Nawratek, Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2012

Wydarzenia towarzyszące:

  • 23 listopada, godz. 18.30, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, ul. Moniuszki 10 – Pustka w mieście / Szanse i zagrożenia – wykład Levente Polyáka
  • 26 listopada, godz. 18.30, PastwoMiasto, Andersa 29 – Wizja makroskali – spotkanie z architektem Jackiem Damięckim
  • 10 grudnia, godz. 18.30, PaństwoMiasto, Andersa 29 – Miasto idealne – dyskusja
  • 16 grudnia, godz. 18.30, PaństwoMiasto, Andersa 29 – Kogo obchodzi miasto? – dyskusja

Synchronicity 2012: wystawa podsumowująca pt. Chwała miasta
Kuratorzy: Małgorzata Kuciewicz, Jakub Szczęsny, Bogna Świątkowska
22 listopada – 30 grudnia 2012 r.
PaństwoMiasto, ul. gen. Andersa 29
Warszawa

Dodaj komentarz