• 2012-11-02

OperaLab: Projektowanie tożsamości/Tożsamość projektowania

Do 5 grudnia można zgłaszać prace do konkursu OperaLab: Projektowanie tożsamości/Tożsamość projektowania.

Konkurs  „Projektowanie tożsamości. Tożsamość projektowania” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs „Projektowanie tożsamości. Tożsamość projektowania” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs ma na celu zaprezentowanie najnowszych przykładów projektowania wzorniczego i architektonicznego w kontekście przestrzeni jednego z najważniejszych wnętrz polskiej sztuki – Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Intencją organizatorów jest pokazanie możliwości budowania relacji między różnymi dziedzinami sztuki.

Każda z kategorii konkursowych oparta jest na silnych relacjach, jakie w ramach tworzenia zachodzą na linii forma – idea.

W konfrontacji tych elementów może wytworzyć się tożsamość – charakterystyczny składnik lub ich zbiór, pozwalający na łatwe odkodowanie i konotację produktu czy przestrzeni architektonicznej z konkretnymi wartościami. Zmieniające się miasto, jako złożona struktura jest polem gry dla tysięcy takich elementów.

Punktem odniesienia dla projektantów stanie się wyselekcjonowana grupa pojęć, które stanowić będą rodzaj drogowskazu dla procesu projektowego. Wybrane hasła to: tożsamość, dziedzictwo, marka, wyobrażenie, styl, funkcja, limitacja, prestiż, dostępność, jakość.

Zwycięskie prace wyłonione zostaną przez powołane jury, w skład którego wchodzić będą eksperci w dziedzinach artystycznych, projektowych i naukowych. Ich udział pozwoli efektywnie wykorzystać potencjał przedsięwzięcia, wspomóc artystów je wiedzą i doświadczeniem. Współpraca, rozumiana jako wymiana myśli oraz łączenie różnych dyscyplin artystycznych i naukowych w celu poszukiwania nieszablonowych rozwiązań, jest bowiem istotą projektu OperaLab.

Zwieńczeniem projektu będzie prezentacja nagrodzonych projektów i ich autorów. Celem wystawy jest zestawienie koncepcji wypracowanych przez zwycięskie pracownie i działających indywidualnie projektantów zaproszonych na wystawę.

Pomimo, iż trudno przewidzieć efekt konkursu i charakter prac najbardziej interesująca wydaje się możliwość ukazania wielopłaszczyznowości i różnorodności metod i strategii projektowych, jakimi posługują się projektanci i zaproponowane rozwiązania postawionych zagadnień projektowych. Podczas wernisażu odbędzie się gala wręczenia nagród.

Konkurs: Projektowanie tożsamości/Tożsamość projektowania
Prace można nadsyłać do 5 grudnia 2012 r.

Dodaj komentarz