• 2012-10-31

Portrety Wiśniowego Sadu w Teatrze Pieśni Kozła

3 listopada w Teatrze Pieśni Kozła we Wrocławiu odbędzie się pierwszy koncert z cyklu Portrety Wiśniowego Sadu.

Guy Pearson (źródło: materiały prasowe)

Guy Pearson (źródło: materiały prasowe)

W ramach przygotowań do nowego spektaklu, opartego na sztuce Wiśniowy sad Antoniego Czechowa, Teatr Pieśń Kozła zaprasza na cykl koncertów pt. Portrety Wiśniowego sadu. Liderem muzycznym projektu będzie Guy Pearson, brytyjski pianista i kompozytor, który wystąpi w towarzystwie innych muzyków oraz wokalistów. To rodzaj eksperymentu z pogranicza teatru i muzyki. Reżyser Grzegorz Bral proponuje widzom dzielenie się muzycznymi inspiracjami. Podobnie jak w Pieśniach Leara, muzyka odgrywa tu niezwykle istotną rolę w budowaniu scen i postaci dramatu.

Tematyką utworu jest rozpad dawnych gniazd szlacheckich i degeneracja ziemiaństwa. Treścią dramatu są dzieje wdowy Raniewskiej, jej brata Gajewa i ich najbliższego otoczenia. Raniewska po śmierci syna wyjechała za granicę z kochankiem, który ją porzucił i okradł. Obecnie wraz z córką Anią wraca do rodzinnego majątku, w którym rezyduje Gajew – jej brat. Majątek jest zadłużony, a jedyny sposób na wyjście z długów to rozparcelowanie starego wiśniowego sadu, przylegającego do dworu, i sprzedanie go na działki budowlane. Raniewska nie zgadza się na to. Majątek i sad zostają jednak zlicytowane. Nowym właścicielem zostaje Łopachin, syn pańszczyźnianego chłopa, którego kiedyś nie wpuszczano nawet na pokoje. Wszyscy opuszczają dwór. Raniewska powraca do Paryża wezwana przez chorego kochanka. Na miejscu pozostaje tylko Firs, wierny sługa, o którym wszyscy zapomnieli. Wśród powszechnego poczucia klęski jedynie Ania i Trofimow nie tracą nadziei. Zamierzają poświęcić się nauce i zdobyć zawód.

Portrety Wiśniowego Sadu
3 listopada 2012 roku, godz. 20.00
Teatr Pieśni Kozła we Wrocławiu

Dodaj komentarz