• 2012-10-31

Warsztaty Jak założyć bibliotekę cyfrową w CPI

7 listopada Centrum Promocji Informatyki w Warszawie organizuje warsztaty zatytułowane Jak założyć bibliotekę cyfrową? Wybrane problemy w ujęciu praktycznym.

News O.pl / konferencje

News O.pl / konferencje

Biblioteki cyfrowe i wszelkie ich odmiany stają się powszednią rzeczywistością nauki i kultury. Przed problemem, czy zakładać bibliotekę cyfrową lub repozytorium, serwis bibliograficzny z dostępem do pełnych tekstów, multimedialną prezentację zdigitalizowanych dóbr kultury, staje dziś niemal każdy bibliotekarz, muzealnik, archiwista, wydawca, działacz administracji państwowej i samorządowej, rektor czy dziekan. Dla takich odbiorców warto uporządkować bogatą już wiedzę dotyczącą zarządzania bibliotekami cyfrowymi w budowie.

Warsztaty rozpoczną się od podstawowych założeń, jakie biblioteka musi spełnić, aby warto ją było zakładać, i przejdą do szczegółów, uwzględniając rozmaitość dostępnych rozwiązań w zakresie planowania, organizacji, doboru metadanych i współpracy instytucji. Następnie będzie można przyjrzeć się technice skanowania i digitalizacji, stosowanemu sprzętowi i narzędziom prezentacyjnym, tak by zarówno funkcja archiwalna, jak i użytkowa biblioteki cyfrowej zrealizowana była najpełniej. Część czasu poświęcona będzie na przedyskutowanie procesu doboru i organizacji zasobów do biblioteki cyfrowej i wypromowanie jej poprzez dopasowanie ich do potrzeb odpowiedniej grupy odbiorców. Każdy temat rozważany jest w wymiarze ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów i dostępnych źródeł finansowania przedsięwzięcia. Nie zostaną również pominięte zagadnienia prawne, ukazujące, jak proces zakładania bibliotek cyfrowych zmienił dotychczasowe pojęcia statusu autorskoprawnego oraz dozwolonego użytku, i jakie ryzyka prawne podejmuje założyciel takiej biblioteki.

Poszczególne tematy powierzone zostały osobom znanym z publikacji i praktycznej działalności, które będą przygotowane do uczestnictwa w dyskusji i przedstawiania zaleceń w zakresie best pratices. Uczestnicy, którzy chcieliby w trakcie warsztatów omówić jakiś konkretny problem, mogą zgłosić go już teraz organizatorom.

Warsztat jest skierowany do: bibliotekarzy, muzealników, archiwistów, wydawców, działaczy administracji państwowej i samorządowej, rektorów i dziekanów.

Organizator przekazał rabat na udział w warsztatach. Aby z niego skorzystać, należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy: https://www.cpi.com.pl/imprezy/2012/jzbc2/formularz_pr5.php

Organizator: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.

Warsztaty Jak założyć bibliotekę cyfrową? Wybrane problemy w ujęciu praktycznym
7 listopada 2012 roku
Warszawa

Dodaj komentarz