Tomasz Dobiszewski Fiksacje

Od 3 listopada w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy będzie można oglądać wystawę prac Tomasza Dobiszewskiego Fiksacje.

Tomasz Dobiszewski, „Wahadło”, wydruk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tomasz Dobiszewski, „Wahadło”, wydruk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Współczesny człowiek, jest zaprogramowany na to co zna i czego się spodziewa, patrząc, zazwyczaj nie zastanawia się nad samym przebiegiem patrzenia. To stwierdzenie sprowokowało Tomasza Dobiszewskiego do przeprowadzenia specyficznych badań. Wystawa w Galerii Miejskiej BWA prezentuje ich wynik – zwizualizowanie tych elementów procesu interpretacji obrazu, które pozostają poza naszą percepcją.

Podstawą realizacji wystawy Fiksacje było przeniesienie techniki stosowanej w badaniach marketingowych (okulografia) w obręb dzieła sztuki. Do udziału w badaniach artysta zaprosił grupę kilkudziesięciu osób, której przedstawione zostały bodźce wizualne w postaci filmów, fotografii i ilustracji. Celem projektu było pokazanie innych ewentualności odczytywania rzeczywistości, poszerzenie świadomości percepcji u odbiorców i sprokurowanie ich do przemyśleń dotyczących postrzegania. Badania zostały przeprowadzone we współpracy ze School of Form w Poznaniu.

Na wystawie będzie można zobaczyć serie filmów, obiektów, wykresów oraz fotografii stworzonych na podstawie wyników badań, ilustrujących aktywność wzrokową uczestników testu.

Na wystawie znajdzie się również analiza percepcji wybranych dzieł z kanonu sztuk pięknych, która zaprezentowana zostanie w postaci animowanych map cieplnych. Artysta wybrał miedzy innymi fotografie pochodzące z kultowej książki Rolanda Barthes’a Światło obrazu i przedstawił je uczestnikom projektu w celu porównania punctum osób badanych, z tym, na jakie wskazał autor.

Wystawę dopełniają wykresy, reprezentujące drogę wzroku po białej kartce. Poproszono uczestników badań o narysowanie wzrokiem prostych przedmiotów. Efektem końcowym są obrazy przedstawiające interpretacje obiektów pochodzące z pamięci uczestników. Niektóre z wykresów wskazują na bardzo archetypiczną pamięć o przedmiotach, inne zaś dają nadzieje, że nie wszyscy postrzegamy rzeczywistość w ten sam sposób.

Tomasz Dobiszewski (1977) to absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Formułuje artystyczną wypowiedź, posługując się fotografią, wideo i multimedialnymi instalacjami. Czas i przestrzeń, ograniczenia percepcji, iluzja oraz szeroko rozumiane zagadnienia partycypacji stanowią obszar jego eksploracji. W pracach, które są dowodami procesów artystycznego oswajania mediów, nie poprzestaje na czysto konceptualnych strategiach poznawczych, lecz wzbogaca dyskurs o elementy pozaintelektualne, jak na przykład wrażenia zmysłowe i poznanie intuicyjne.

Łączy ze sobą komunikaty czytelne dla różnych zmysłów człowieka, a eksperymentując z fizjonomią widzenia czy słyszenia, z jednej strony dąży do pełniejszego i całościowego przekazu, z drugiej zaś, jakby złośliwie czy może ironicznie, pozbawia widza możliwości poznania istoty dzieła. Jego prace były wystawiane w ramach wielu ekspozycji.

Tomasz Dobiszewski, Fiksacje
Wernisaż: 3 listopada 2012 roku, godz. 16.00
Wystawa potrwa do 16 grudnia 2012 roku
Galeria Miejska BWA
Bydgoszcz

Dodaj komentarz