• 2012-10-30

Znieważeni, Sándora Márai

W listopadzie, nakładem Wydawnictwa Czytelnik, ukaże się książka Sándora Márai pod tytułem Znieważeni. Autorką przekładu jest Teresa Worowska.

„Znieważeni", Sándor Márai, okładka (źródło: materiał prasowy)

„Znieważeni", Sándor Márai, okładka (źródło: materiał prasowy)

Znieważeni (1947) to po Zbuntowanych, Zazdrosnych i Obcych czwarta część cyklu Dzieło Garrenów, który Sándor Márai uważał za swoje najważniejsze dokonanie. Tym razem spośród członków rodziny Garrenów na kartach powieści pojawia się jedynie Péter, główny bohater i zarazem narrator, akcja zaś przenosi się do Paryża początku lat trzydziestych. To tutaj Péter słyszy w radiu przemówienie Hitlera, którego głos odbiera jako zniewagę wobec całej kultury europejskiej. Przeczuwa w nim bowiem symptom i zapowiedź narastającego buntu mas, oznakę, że oto do głosu doszli ludzie, dla których ta kultura nie ma już znaczenia.

Jak pisze Ortega y Gasset: po raz pierwszy w Europie pojawia się typ człowieka, który nie chce drugiemu przyznać racji ani nie pragnie sam mieć racji, lecz po prostu jest zdecydowany narzucić swoje poglądy innym. Márai z wielką wnikliwością opisuje przejawy kultury masowej na salonach i ulicach Paryża, przemiany w polityce i obyczajach. Powieść przenika bolesne przeczucie nadchodzącego upadku kultury, utraty jej treści i sensu, przeczucie, że szykuje się coś, co wywróci do góry nogami wszelkie znane dotąd umowy.

Znieważeni Sándor Márai
Premiera: listopad 2012 roku
Wydawnictwo Czytelnik
Seria: mała proza

Dodaj komentarz