• 2012-10-27

State of Images: Zbigniew Rybczyński

Do 6 stycznia 2013 roku w Vasarely Múzeum w Budapeszcie można oglądać wystawę State of Images: Zbigniew Rybczyński.

Wystawa The State of Images, zestawiająca dokonania dwóch wybitnych artystów-eksperymentatorów – Zbigniewa Rybczyńskiego i Gábora Bódy, w 2011 i 2012 roku prezentowana była w Akademie der Künste w Berlinie i ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, wzbudzając duże zainteresowanie publiczności i oddźwięk medialny.

Najważniejsze części projektu State of Images, zainicjowanego przez Siegfrieda Zielinskiego i przygotowanego przez kuratorów Piotra Krajewskiego (WRO Art Center) i Miklósa Peternáka (C³ Foundation) we współpracy z licznymi instytucjami, są obecnie prezentowane w Budapeszcie w formie serii wydarzeń organizowanych przez C³ Center for Culture & Communication Foundation.

Wspólnej wystawie dokonań Rybczyńskiego i Bódy towarzyszyła seria spotkań i prezentacji oraz publikacja przygotowana przez Siegfrieda Zielinskiego (Universität der Künste, Berlin) i Petera Weibela (ZKM Karlsruhe), zawierająca, prócz tekstów wybitnych specjalistów dziedziny, manifesty obu artystów. Zdaniem Zielinskiego, niemal wszystkie podwaliny rozwoju świata elektronicznych obrazów i dźwięków zostały wynalezione i położone na Wschodzie. Całość przedsięwzięcia pozwoliła więc na rewizję przekonań o dominacji artystycznej awangardy Zachodu, ukazując wpływ na jej rozwój wybitnych twórców z Europy Środkowej, którzy używając od początku lat 70. nowych narzędzi i nowych technologii, radykalnie podeszli do zagadnień sztuki i eksperymentu na polu obrazu i wizualności. Ta właśnie charakterystyczna poznawcza postawa przyniosła międzynarodowy sukces ich pracom już w momencie powstania. Oglądane dzisiaj, pozwalają nie tylko rozpozn ać swą pionierską rolę, lecz pozostają arcydziełami, które przetrwały próbę czasu.

Tworzące State of Images dzieła Zbiga Rybczyńskiego można obecnie oglądać w Vasarely Múzeum w Budapeszcie, w ramach wystawy Chance as Strategy, przygotowanej przez Open Structures Art Society (OSAS).

State of Images: Zbigniew Rybczyński
19.10.2012 – 6.01.2013
Vasarely Múzeum, Budapeszt

Dodaj komentarz