Postmodernizm w architekturze polskiej – nabór tekstów

Wydawnictwo 40.000 Malarzy ogłasza nabór tekstów do antologii poświęconej postmodernizmowi w architekturze polskiej (red. Lidia Klein). Propozycje tekstów można przesyłać do 15 listopada.

Publikacje Wydawnictwa 40 000 Malarzy (źródło: materiały prasowe)

Publikacje Wydawnictwa 40 000 Malarzy (źródło: materiały prasowe)

Antologia jest podstawową próbą opisania tego zjawiska, z uwzględnieniem szerszej niż tylko kategorie stylowe problematyki związanej z transformacją ustrojową i jej konsekwencjami dla przestrzeni architektonicznej. Wydawnictwo zaprasza do nadsyłania zgłoszeń:

  • tekstów przekrojowych o charakterze problemowym i/lub teoretycznym
  • studiów konkretnych przypadków architektonicznych lub urbanistycznych

Teksty mogą dotyczyć kwestii takich jak: zasadność stosowania kategorii postmodernizmu w odniesieniu do architektury polskiej i jej granice, relacja pomiędzy praktyką architektoniczną a teoriami postmodernistycznymi, obecność teorii postmodernistycznych w ramach kształcenia architektonicznego, architektura postmodernistyczna a konserwacja i ochrona zabytków, postmodernizm a transformacja ustrojowa, relacja postmodernizmu do kwestii kosmopolityzmu architektury i westernizacji przestrzeni publicznej.

Charakter publikacji jest interdyscyplinarny. Wydawnictwo czeka zarówno na zgłoszenia architektów, historyków sztuki, urbanistów, jak i kulturoznawców, antropologów, socjologów czy badaczy urban studies.

Postmodernizm w architekturze polskiej pod red. Lidii Klein
Termin nadsyłania propozycji tekstów i abstraktów (do 300 słów): 15 listopada 2012 r.

Dodaj komentarz