Goniąc Warszawę – promocja książki Joanny Kusiak

29 października o godz. 19.00 w warszawskiej Galerii Raster odbędzie się promocja książki Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Tranformation pod redakcją Joanny Kusiak i Moniki Grubbauer.

„Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Tranformation” (źródło: materiały prasowe)

„Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Tranformation” (źródło: materiały prasowe)

Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Tranformation (Goniąc Warszawę. Społeczno-materialna dynamika transformacji po 1990) pod redakcją Joanny Kusiak i Moniki Grubbauer analizuje przemiany przestrzeni i społecznego charakteru Warszawy po 1990 roku. Perspektywa interdyscyplinarna pozwala na dostrzeżenie ciągłości i zerwań, pokazując w jaki sposób w spleciony jest wymiar społeczny i materialny miasta, jak i gdzie formują się konflikty oraz w jaki sposób Warszawa funkcjonuje jako punkt odniesienia w dialektyce centrum-peryferie.

Warszawa zmienia się szybciej, niż teoretycy nadążają z analizowaniem tego co nowe i tego, co się zmienia. Dlatego, żeby uchwycić Warszawę w teorii, trzeba ją gonić. Zarazem w Warszawie mieszają się i nakładają na siebie pozostałości różnych tradycji urbanistycznych: Europejskiej, carskiej, modernistycznej, socjalistycznej, które w ostatnich latach przekształcane są przede wszystkim wedle modelu agresywnego neoliberalizmu.

W spotkaniu udział wezmą Bohdan Jałowiecki, Joanna Kusiak, Włodziemierz Pessel. Prowadzenie: Bogna Świątkowska

Bohdan Jałowiecki – profesor socjologii. Zainteresowania naukowe: socjologia miasta i przestrzeni, naukoznawstwo. Profesor w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju na Uniwersytecie Warszawskim oraz Katedry Socjologii Społeczności Lokalnych i Regionalnych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Joanna Kusiak – socjolożka i miejska aktywistka, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego i Darmstadt University of Technology. W roku 2011 oraz 2012 Fulbright Advanced Visiting Researcher na City University of New York. Zajmuje się badaniem miejskich transformacji oraz pojęciem miejskiego chaosu. Prowadziła badania m.in. w Warszawie, Tiranie, Berlinie, Hamburgu i Kairze.

Włodzimierz Pessel – kulturoznawca, antropolog. Prowadzi Pracownię Studiow Miejskich przy Instytucie Kultury Polskiej UW. Autor książki Antropologia nieczystości.

Dyskusja odbywa się w ramach tegorocznej edycji festiwalu Synchronicity. Projekty dla Warszawy przyszłości.

Goniąc Warszawę – promocja książki Joanny Kusiak 
29 października 2012 r., godz. 19.00
Galeria Raster
Warszawa

Dodaj komentarz