• 2012-10-25

O współczesnym rodzicielstwie w Warsztatach Kultury

Do 10 listopada w Warsztatach Kultury w Lublinie można będzie oglądać wystawę Macierzyństwo… podejmującą tematykę współczesnego rodzicielstwa.

Wernisaż wystawy „Macierzyństwo…”, fot. Wojciech Pacewicz, Fiodorowska Ikona Matki Bożej, Rosja XVIII w. deska, tempera 31,7 x 26 cm Własność Muzeum Ikon w Supraślu, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wernisaż wystawy „Macierzyństwo…”, fot. Wojciech Pacewicz, Fiodorowska Ikona Matki Bożej, Rosja XVIII w. deska, tempera 31,7 x 26 cm Własność Muzeum Ikon w Supraślu, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rodzicielstwo, obrosłe legendami i stereotypami, ulega ciągłej przemianie, wymagającej głębszej refleksji. Spojrzenie z perspektywy artystycznej jest w tej sytuacji wyjątkowo cenne i inspirujące, ukazując dzisiejsze rozumienie tego fenomenu w szerokim, społecznym kontekście. Macierzyństwo, stale obecne w życiu, w sztuce współczesnej nie jest tematem chętnie podejmowanym, także tam, gdzie kobiecie poświęca się najwięcej uwagi, jak np. w marginalizującym tę kwestię dyskursie feministycznym.

Wystawa została podzielona na trzy działy podejmujące zróżnicowaną tematykę, gdzie poszczególne problemy rozpoczynają klasyczne ikonograficzne dzieła obrazujące raczej określone postawy niż historyczne odniesienia. Ten swoisty tryptyk wciąga widza w wielowątkową opowieść o rodzicielstwie, bazującą na głównych okresach życia człowieka integralnie związanych z jego fizjologią, a zarazem ze zmianą doświadczeń i relacji w poszczególnych okresach. Podejmuje szereg tematów, takich jak: seksualność matek, walka ze stereotypami, aktualne role społeczne (w tym połączenie ról matki i artystki), codzienność w obliczu macierzyństwa i ojcostwa, obrazy matek w tradycji i obecnie, psychiczna więź między rodzicami i dzieckiem, niespełnione rodzicielstwo, egzystencjalne pytania o byt.

Koncepcja wystawy kładzie szczególny akcent na rolę matek, jednak wyraźnie zaznaczono również aspekt ojcostwa, często pomijany na podobnych tematycznie wystawach. Dzieła wybrane do wystawy zostały zestawione z ikonograficznymi przedstawieniami obrazującymi historyczne zmiany zachodzące w ujęciu tego motywu. Opowieść o rodzicielstwie w tradycji historii sztuki zaczyna się już w paleolicie, jednak na obecnej wystawie zostały wybrane tylko trzy określone typy ikonograficzne, jakie pojawiły się w XX i XXI wieku, pozwalające na skontrastowanie postaw i przemian (ikony – Hodigitria, Eleusa oraz Pieta). Z drugiej strony, świadoma rezygnacja z szerszego kontekstu historycznego w układzie chronologicznym jest zerwaniem z tradycyjną, liniową narracją, a jednocześnie adekwatnym do współczesnego, problemowego podejścia kuratorskiego, myśleniem obrazami.

Wystawa stawia również pytanie o aktualny status macierzyństwa, zarówno w kontekście społecznym, jak też w ujęciu artystycznym. W większości jest to opowieść kobiet-artystek o macierzyństwie, co potwierdza wagę problemu i brak szerszego zainteresowania rodzicielstwem ze strony ojców, w tym ojców-artystów.

Artyści: Anna Baumgart, Anna Bedyńska, Beata Ewa Białecka, Elżbieta Cieślar, Eliza Galey, Anna Grzelewska, Maciej Herman, Katarzyna Hołda, Elżbieta Jabłońska, Zuzanna Janin, Bartosz Konopka, Grzegorz Kowalski, Danuta Kuciak, Małgorzata Markiewicz, Irena Nawrot, Małgorzata Malwina Niespodziewana, Anna Orlikowska, Kosma Ostrowski, Adam Rzepecki, Marta Szulc, Patrycja Trzepizur, Zorka Wollny oraz Barbara Zbrożyna.

Kuratorkami wystawy są Anna Gładysz oraz Paulina Zarębska-Denysiuk.

Wystawa Macierzyństwo…
Od 8 września do 10 listopada 2012 roku
Warsztaty Kultury
ul. Popiełuszki 5
Lublin

Dodaj komentarz